Energianeuvonnan saatavuus paranee

Kotitalouksille suunnattu energiatieto on tähän asti ollut hajallaan ja vaikeasti löydettävissä. Uusi valtakunnallinen neuvontapuhelin ja verkkosivusto parantavat puolueettoman energianeuvonnan saatavuutta.

energia
Lapsi käynnistää kuivausrummun.
Yle

Puolueetonta energianeuvontaa saa pian entistä helpommin. Etelä-Pohjanmaalla alueelliset neuvojat ovat palvelleet asukkaita jo muutaman vuoden ajan. Pohjanmaalla toiminta käynnistyy lähiaikoina. Ensi viikosta lähtien apua saa myös valtakunnallisesta neuvontapuhelimesta ja uudelta verkkosivustolta.

Kotitalouksille suunnattu energiatieto on hajallaan ja vaikeasti löydettävissä. Kuluttajien on myös vaikea arvioida eri tietolähteiden luotettavuutta. Uusi eneuvonta.fi-portaali tarjoaa tietoa eri aihealueilta sekä kokoaa luotettavat tietolähteet yhteen osoitteeseen.

– Portaalista kuluttaja pääsee nyt helposti luotettavan tiedon lähteille. Ja jos verkkopalveluista ei löydy apua, kuluttaja voi sitä kautta lähettää kysymyksen asiantuntevalle energianeuvojalle tai etsiä lähimmän energianeuvojan yhteystiedot, yksikönpäällikkö Päivi Laitila energianeuvontaa koordinoivasta Motivasta kertoo.

Kuluttaja saa opastusta järkevään energiankäyttöön myös lähipalveluna 17 alueelliselta energianeuvojalta ja valtakunnallisesta neuvontapuhelimesta. Neuvontaa annetaan rakentamiseen, remontointiin ja lämmitystapavalintoihin, asumisen energiankulutukseen sekä liikkumiseen.

– Neuvonnan kehittämisessä on ollut tärkeä varmistaa valtakunnallinen kattavuus ja saavutettavuus. Lisäksi alueellinen neuvontatyö tuo tarpeellista paikallistuntemusta, tukee elinvoimaisuutta ja energia-alan toimijoiden verkottumista maakunnissa. Lähipalvelu on monelle suomalaiselle tärkeä luotettavuudenkin kriteeri, ylitarkastaja Annukka Saari TEM:stä toteaa.

Tieto tarpeen erityisesti suurissa päätöksissä

Energianeuvonnan kehittäminen käynnistyi Suomessa TEM:n ja Sitran yhteisrahoituksella vuonna 2010, jolloin neuvontatoimia pilotoitiin 14 hankkeessa. Saman vuoden lopussa TEM nimitti Motivan kuluttajien energianeuvonnan valtakunnalliseksi koordinaatiokeskukseksi. Motiva ylläpitää portaalia, tukee alueellisia neuvojia kehittämällä työkaluja ja koulutusta sekä kehittää seurantajärjestelmiä neuvonnan vaikuttavuuden arvioimiseksi.

Kotitalouksien ilmastovaikutukset syntyvät valtaosin asumisesta ja lämmityksestä, kulkemisesta ja ruoasta. Nämä muodostavat myös merkittävän osan päästökaupan ulkopuolisen sektorin päästöistä. Työ- ja elinkeinoministeriön tuella käynnistynyt kuluttajien energianeuvonta auttaa suomalaisia säästämään energiaa ja vähentämään arjen ilmastovaikutuksia. Valtakunnallisesti toimintaa koordinoi Motiva Oy.

Energiankäytöstä aiheutuvien ilmastovaikutusten vähentäminen on suomalaisten yhteinen haaste myös kotitalouksissa. Nopea ja vaikuttava keino on säästää energiaa vähentämällä turhaa kulutusta. Kuluttajat tarvitsevat tietoa, joka auttaa heitä tekemään myös energianäkökulman huomioivia hankintapäätöksiä.

– Erityisen suuri haaste on tavoittaa kuluttajat niissä tilanteissa, joissa he ovat tekemässä kauaskantoisia omaan talouteen ja energiankäyttöön liittyviä päätöksiä. Rakentaminen ja remontointi, kodin lämmitysmuodon vaihto ja esimerkiksi uuden auton hankinta ovat pitkäaikaisia investointeja ja samalla energiankulutukseen vaikuttavia päätöksiä, Laitila muistuttaa.