Loma-asuntojen ilmastovaikutuksia halutaan hillitä energianeuvonnalla

Mikkeliläinen innovaatio- ja teknologiakeskus Miktech on käynnistänyt vuoden alussa kuluttajien energianeuvonnan palvelun Etelä-Savoon.

Etelä-Savo
Sähköjohtoja lattialla.
Tutkmuksen mukaan sähkönkäyttö lisä- ja tukilämmitykseen on kasvanut erityisesti öljylämmitteisissä pientaloissa.Yle

Eteläsavolaisille uudis- ja korjausrakentajille sekä loma-asukkaille tarjotaan lisää tietoa energiankäytöstä. Mikkeliläinen innovaatio- ja teknologiakeskus Miktech on käynnistänyt vuoden alussa kuluttajien energianeuvonnan palvelun Etelä-Savoon.

Palvelu toimii osana laajempaa asiantuntijayritys Motivan järjestämää valtakunnallista energianeuvontaa. Eteläsavolaiset saavat neuvontaa internetin eneuvonta.fi -portaalista ja Motivan järjestämän valtakunnallisen puhelinneuvonnan välityksellä.

Energianeuvontaa järjestetään Etelä-Savossa jatkossa myös erilaisissa teemailloissa, kampanjoin ja kuntien virkamiesten kautta.

Palvelulla halutaan vaikuttaa asiakkaiden kulutuspäätöksiin kansallisten energiatavoitteiden saavuttamiseksi.