Kuntien energialaitokset ja satamat askeleen lähempänä yhtiöittämistä

Suurimmalla osalla kunnista on vain yksi kunnallinen liikelaitos eli vesilaitos. Sitä ei tarvitse yhtiöittää.

politiikka

Pitkään valmisteltu lakiesitys kuntien toimintojen osittaisesta yhtiöittämisestä etenee eduskuntaan.

Hallitus esittää, että kuntien ja kuntayhtymien on velvollisuus yhtiöittää liikelaitoksiaan ja virastojaan, jos ne toimivat kilpailluilla markkinoilla. Tavoitteena on varmistaa kilpailun tasapuolisuus.

Esityksen suurin vaikutus on siinä, että kunnat joutuvat yhtiöittämään energialaitoksensa ja satamansa. Satamien yhtiöittäminen etenee muun muassa Porissa ja Raumalla.

Suurimmalla osalla kunnista on vain yksi kunnallinen liikelaitos eli vesilaitos. Sitä ei tarvitse yhtiöittää. Myös suuri osa muista kunnallisista liikelaitoksista voi jatkaa nykyistä toimintaansa ilman yhtiöittämisen velvoitetta.

Suurimpiin muutoksiin kunnilla on siirtymäaikaa ensi vuoden loppuun saakka. Lakiesitystä on valmisteltu vuosia.