Tutkimus: Ydinenergia säästää miljoonia ihmishenkiä

Nasan tutkijoiden mukaan ydinvoiman vastainen hysteria on perusteetonta. Ydinvoimasta luopuminen vaikeuttaisi myös kamppailua ilmastonmuutosta vastaan.

tekniikka
Grafiikka
Tutkijoiden lisäksi myös Forbes on vetänyt yhteen energiatuotannon kuolonuhreja. Niiksi lasketaan itse tuotantoprosesseissa turmissa surmansa saaneet ja päästöjen aiheuttamiin sairauksiin kuolleet. Ulkopuolelle on jätetty pitkäaikaissairaudet ja päästöjen vaikutus ilmastonmuutokseen.Yle Uutisgrafiikka

Ydinenergian käyttäminen fossiilisten enegianlähteiden sijaan on säästänyt viime vuosikymmeninä lähes kaksi miljoonaa ihmishenkeä, arvioivat Yhdysvaltain avaruushallinnon Nasan tutkijat äskettäin julkaistussa tutkimuksessaan.

Nasan Goddard-instituutin tutkijat Pushker A. Kharecha ja James E. Hansen kehottavat päättäjiä suosimaan ydinenergiaa ilmansaasteita ja kasvihuonekaasuja aiheuttavien hiilen ja maakaasun sijaan. Ydinvoimaan tukeutuen voitaisiin heidän mukaansa säästää miljoonia ihmishenkiä myös tulevaisuudessa.

Kharechan mukaan ydinenergian käytöllä estettävissä olevien kuolemantapausten määrää ei ole juuri tutkittu.

Anil Markandyan ja Paul Wilkinsonin vuonna 2007 julkaisemassa tutkimuksessa selvitettiin kuitenkin eri energiamuotojen aiheuttamia kuolemia kaivostoiminnasta aina energiantuotantoon asti. Mukaan laskettiin myös esimerkiksi kaivosmiesten kroonisista keuhkoputkentulehduksista ja ilmansaasteista johtuneet kuolemat.

Yhdistämällä näitä tietoja energian tuotantotilastoihin Nasan tutkijat arvioivat kuolemien määrää siinä tapauksessa, että fossiilisia energianlähteitä olisi käytetty ydinenergian sijaan vuosina 1971-2009.

Ydinenergian tuona aikana aiheuttamien kuolemien määräksi he arvioivat noin 5 000. Kuolemat olivat johtuneet radioaktiivisesta säteilystä ja työntekijöille sattuneista onnettomuuksista. Tutkijoiden johtopäätös oli, että ydinenergian käyttö säästi 1,8 miljoonaa ihmishenkeä.

Kharecha ja Hansen arvioivat myös, kuinka paljon ihmishenkiä voitaisiin säästää suosimalla ydinvoimaa seuraavien neljän vuosikymmenen aikana. Mikäli kaikki tuleville vuosikymmenille kaavailtu ydinenergiantuotanto korvattaisiin maakaasulla, aiheutuisi tästä 420 000 kuolemaa. Ydinvoiman korvaaminen kivihiilellä taas aiheuttaisi noin seitsemän miljoonaa lisäkuolemaa, he laskivat.

Selvityksessa keskityttiin pelkästään kuolemantapauksiin, ei esimerkiksi elinikää lyhentäviin pitkäaikaissairauksiin. Myöskään ilmastonmuutoksen mahdollisesti aiheuttamia kuolemantapauksia ei yritetty arvioida.

Myös ilmakehä säästyisi ydinvoimaa käyttämällä

Lopuksi Kharecha ja Hansen laskivat eri energiamuotojen aiheuttamat hiilipäästöt ilmakehään.

Laskelmien mukaan ydinenergian korvaaminen hiilellä tai maakaasulla olisi aiheuttanut vuosina 1971-2009 64 gigatonnin ylimääräiset hiilipäästöt ilmakehään. Tulevaisuudessa hiilipäästöt lisääntyisivät fossiilisia polttoaineita suosimalla ylimääräiset 80-240 gigatonnia vuoteen 2050 mennessä.

Aurinkoenergian ja tuulivoiman laajamuotoisella käyttöönotolla on tutkijoiden mukaan edessään niin suuria haasteita, että ne eivät vielä kykene haastamaan ydinvoiman asemaa keskeisenä energian tuotantomuotona.

Kharecha ja Hansen muistuttavat, että Fukushiman toissavuotisen ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen on ydinvoiman käyttö taas kerran kyseenalaistettu ympäristöriskien ja terveysuhkien takia. Esimerkiksi Saksassa on päätetty luopua ydinvoimasta. Kharechan mukaan ydinvoiman vastainen hysteria on perusteetonta.

Tutkimuksesta uutisoi Chemical & Engineerin News (siirryt toiseen palveluun)-nettisivusto.