Piirustus kertoo jälleenrakennusajasta

Lapin sodan vaatima jälleenrakennustyö on laajan tutkimuksen kohteena Lapin yliopistossa. Suhteellisen vähän tutkittua aikakautta lähestytään kulttuurin kautta. Yksi mielenkiintoisimmista näkökulmista aukeaa, kun tarkastellaan lasten tekemiä piirustuksia.

Kotimaa
Tutkija Anniina Koivurova
Jyri Tynkkynen / Yle

Lapin sota tuhosi lähes koko maakunnan 68 vuotta sitten. Sodan loputtua alkoi jälleenrakennus, jota kesti vuosia. Ajankohtaa on tutkittu suhteellisen vähän, mutta nyt Lapin yliopistossa kerätään kulttuurihistoriallista tietoa 40-luvun lopun ajoista Feeniks-hankkeessa (siirryt toiseen palveluun).

Yksi tutkimuskohde on lapsien aikanaan tekemät piirrokset. Osa niistä on piirretty Kansanavun mainoskampanjoita varten, mikä näkyy lopputuloksessa, sanoo lehtori Anniina Koivurova.

- Kansanavun päämäärä oli saada ihmisiä auttamaan lappilaisia. Toisaalta kuvissa näkyy se eetos, se tietty päämäärä rakentaa tätä Suomea uudelleen, eli nämä ei ole poliitiisesti neutraaleja kuvia.

Lasten tekemät piirrokset päätyivät aikanaan kanadalaiselle kveekarille kiitoksena siitä avusta, mitä kveekarit antoivat Lapin asukkaille. Huomio kiinnittyy siihen, että lasten piirrokset kertovat usein aikuisten maailmasta.

- Näissä kuvissa on kuvattu ennenkaikkea sitä aikuisten maailmaa, johon lapset osallistui. Eli leikkiä ei ole, vaan se on vahvasti kiinni työssä ja isän ja äidin rooleissa, ja lapset elää sitä jälleenrakennusaikaa aikuisten maailman kautta.