Kultakaivos ja majavat samalla purolla

Kultakaivosyhtiö Endomines Oy hakee lupaa Rämepuron uoman siirtämiseksi Ilomantsissa. Samoilla mailla elantonsa hankkii myös majavayhdyskunta. Kiista purosta ratkeaa kevään aikana.

luonto

Kultakaivosyhtiö Endomines Oy hakee lupaa siirtääkseen Rämepuron uomaa Ilomantsissa. Puron siirron tarkoitus on Endomines Oy:n kaivostoiminnan mahdollistaminen ja laajentaminen tulevaisuudessa. Tällä hetkellä puro kulkee suunnitellun avolouhoksen kohdalla.

Suunnitelmissa on siirtää uomaa noin 700 metrin matkalta. Rämepuron uoma sijaitsee noin kaksi kilometriä Ilomantsin Hattuvaarasta etelään. Puro laskee Ilajanjokeen, joka edelleen laskee Ilajanjärveen. Rämepuron keskivirtaama on hakemuksen mukaan noin 0,22 m³ sekunnissa.

Rämepuron uoman alue on metsätalousmaata, jolla ei hakijan mukaan ole merkittävää virkistys- tai kalastuskäyttöä. Luontaista uomaa on muokattu 1960-luvulla. Alueella mahdollisesti elää majavayhdyskunta.

Aluehallintovirasto antaa lausuntonsa asiasta kevään aikana kuultuaan ensin mielipiteitä Ilomantsin kunnalta ja Ely-keskukselta. Ennen lausuntoa aluehallintovirasto selvittää majavayhdyskunnan tilanteen ja sen, aiheuttaako puron siirtovaihe lisäkuormitusta alueen vesistöihin.