Jukajoki halutaan kunnostaa suurhankkeella

Kunnostus olisi toteutuessaan yksi laajimmista Suomessa toteutetuista vesistönkunnostushankkeista. Rahoitusta projektiin haetaan Euroopan Unionin Life Environment -rahoituslähteestä. Puhdistushanke maksaisi 1,6 miljoonaa euroa.

Jukajärvi, Ruokolahti
Marraskuinen Jukajoki virtaa.
Ari Haimakainen / Yle

Life-hankkeen tarkoituksena on kunnostaa erityisen happamoittava metsäinen valuma-alue sellaiseksi, että vesistöihin valuvat vedet eivät enää kuormittaisi vesistöjä.

Hanke on saanut kasattua omarahoitusosuutta muun muassa Metsäkeskukselta ja yliopistoilta. Myös ympäristöministeriö on mukana tukemassa hanketta.

Koko hankkeen hinnaksi arvioidaan 1,6 miljoonaa euroa. Puolet rahoista tulisi EU:n Life Enviroment rahoituslähteestä ja se työllistäisi paikallisia urakoitsijoita ja tutkijoita.

Kontiolahden kunnan kaakkoiskulmalla oleva Jukajärvi ja Jukajärvestä Pielisjokeen laskeva Jukajoki on monista maankäytöllisistä syistä pahoin vaurioitunut vesistö.

Kunnanhallitus käsittelee asiaa maanantaina. Hankkeelle haetaan Kontiolahden kunnalta 20 000-30 000 euron ehdollista maksusitoumusta vuodelle 2014.