Kainuun ELY: Talvivaaran vesien metallipitoisuudet lupien mukaisia

Talvivaaran kaivosyhtiö on nyt juoksuttanut puhdistettuja jätevesiä pohjoisen ja etelän suuntiin yhteensä lähes 500 000 kuutiometriä. Yhtiöllä on lupa laskea 1,8 miljoonaa kuutiota jätevesiä.

Talvivaara

Talvivaaran kaivokselta juoksutettujen ylimääräisten, käsiteltyjen jätevesien metallipitoisuudet ovat olleet lupaehtojen mukaisia, Kainuun ELY-keskus kertoo. Metallit on tarkkailutulosten perusteella saatu poistettua vedestä Talvivaaran hakemuksen mukaisesti.

Pohjoiseen Oulujoen vesistön suuntaan juoksutetun veden pH-arvo oli ELY-keskuksen mukaan ensimmäisinä juoksutuspäivinä ajoittain liian korkea. Etelään Vuoksen vesistön suuntaan johdettu vesi on saatu käsiteltyä lupapäätöksen edellyttämällä tavalla.

Talvivaara juoksuttaa tällä hetkellä vettä pohjoisen suuntaan 800 kuutiometriä tunnissa ja etelään 70 kuutiometriä tunnissa. Yhteensä vesiä on nyt juoksutettu lähes 500 000 kuutiometriä. Kaivosyhtiöllä on lupa laskea 1,8 miljoonaa kuutiota puhdistettuja, mutta suolapitoisia ylimääräisiä vesiä kaivosalueelta.

Juoksutukset pohjoiseen aloitettiin 6. maaliskuuta ja juoksutukset etelään alkoivat 26. maaliskuuta.