Hyppää sisältöön

Talvivaaran vuoto jo neljännesmiljoona kuutiometriä

Kaivosyhtiö ilmoitti yhdentoista aikaan, että vuotavasta kipsisakka-altaasta on valunut jo 250 000 kuutiometriä vettä pois. Yhtiön mukaan koko vuoto mahtuu varoaltaisiin. Yhtiö on lisännyt juoksutuksia etelään varoaltaista, jotta varotilavuutta tulisi lisää. Yhtiö valmistautuu myös lisäjuoksutuksiin pohjoisen suuntaan.

Talvivaaran kaivoksen metallitehdas. Kuva: Heikki Rönty / Yle

Yhtiö havaitsi vuodon sunnantai-iltana. Yhtiön mukaan vuoto liittyy mahdollisesti edelliseen kipsisakka-allasvuotoon marraskuussa 2012.

Kaivosyhtiö arvioi, että vuodon määrä tähän mennessä on ollut noin 250 000 kuutiometriä, ja että vuotavassa allaslohkossa on vielä noin 370 000 kuutiometriä vettä.

Varoaltaissa Talvivaaran eteläisessä vesienkäsittely-yksikössä on tällä hetkellä noin miljoona kuutiometriä varotilavuutta. Myös vesien käsittelykapasiteetti patoihin valuvien vesien käsittelemiseksi on yhtiön mukaan riittävä. Vuotovesien ei siis pitäisi päätyä käsittelemättömänä luontoon.

Riski oli tiedossa

Vuoto täyttää varotilavuutta juuri ennen kevättulvia. Talvivaara on lisännyt puhdistettujen vesien juoksutusta etelään noin 800 m3:iin tunnissa ja juoksutusta arvioidaan edelleen lisättävän noin 1 500 m3:iin tunnissa myöhemmin tällä viikolla.

Yhtiö on tiennyt vuotavan allaslohkon riskitason kohonneeksi. Talvivaara on alkuvuoden aikana pyrkinyt maksimoimaan varotilavuuden patoaltaissa patorakenteita parantamalla, vesien neutralointikapasiteettia kasvattamalla ja käsiteltyjä vesiä juoksuttamalla.

Talvivaaran tiedotteen mukaan altaasta vuotava vesi olisi normaalitilanteessa käsitelty metallien talteenottolaitoksen kautta, mutta neutraloidaan nyt eteläisen käsittely-yksikön kautta.

Talvivaaran metallien talteenottolaitoksen pumppausjärjestelyjä muutetaan parhaillaan niin, että tehtaan vedenpuhdistuskapasiteetti voidaan maksimoida ja puhdistettuja vesiä johtaa mahdollisimman paljon myös pohjoiseen purkusuuntaan.