Talvivaaran vuotoa ei todennäköisesti ehditä paikata

Kaivosyhtiö vahvistaa, että vuoto on marraskuussa vuotaneen kipsisakka-altaan vieressä ja että vuoto on voimakas. Nykyvauhdilla allas ehtii tyhjetä ennen kuin paikkaukseen edes ehditään.

Talvivaara
Talvivaaran kaivosalueen opastetaulu Sotkamossa.
Talvivaaran kaivosalueen opastetaulu Sotkamossa.Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Talvivaaran kaivoksen uutta kipsisakka-altaan vuotoa ei välttämättä paikata laisinkaan. Vuoto havaittiin sunnuntai-iltana ja 620 000 kuution altaasta on valunut jo puolet pois.

- Kipsisakka-allas 1:n kakkoslohkon pinta on jäässä. Jää vaikeuttaa paikkaamista tai etsimistä, mutta tilannearvioita tehdään vielä. Tärkeintä on se, että varokapasiteettia on, sanoo Talvivaaran viestintäpäällikkö Olli-Pekka Nissinen.

Kipsisakka-altaan vesi vuotaa etelän suuntaan, jossa on vesienkäsittely-yksikössä varotilavuutta noin miljoona kuutiota.

- Myös vesien käsittelykapasiteetti riittää patoihin valuvien vesien käsittelemiseksi, kertoo Nissinen.

Vuoto liittyy ehkä edelliseen vuotoon

Talvivaarassa tiedettiin, että nyt vuotavan allaslohkon riskitaso on kohonnut.

- Nyt vuotava lohko on marraskuussa vuotaneen allaslohkon viereinen lohko ja liittyy mahdollisesti tähän edelliseen vuotoon, mutta muuta ei pysty vielä sanomaan, kertoo Olli-Pekka Nissinen.

Myös muiden kipsisakka-altaiden riskitaso on kohonnut. Marraskuussa tapahtunut ensimmäinen kipsisakka-altaan vuoto meni viereisten, uusien, altaiden alitse. Kaivosalueella selvitetään nyt sitä, voiko nykyinen vuoto särkeä uusia altaita.

- Vesi kulkee osapuilleen samoja reittejä kuin viimeksikin, tämä tarkentuu vielä ja teemme riskienhallintaan liittyviä toimenpiteitä, sanoo Nissinen.

Vesi on kipsisakka-altaan niin sanottua ylitevettä. Se on metallipitoista vettä, jossa on sulfaattia eli suolaa. Edellisessä vuodossa kipsisakka-altaan veden todettiin olevan hyvin hapanta, joka johtui siitä, että yhtiö oli laskenut miljoona kuutiota ylitevettä lupaehtojen vastaisesti kipsisakka-altaaseen. Onko vesi hapanta tälläkin kertaa?

- En pysty ottamaan kantaa tähän tällä hetkellä, vastaa viestintäpäällikkö Olli-Pekka Nissinen.

Metallitehdas ajettiin alas

Talvivaaran metallitehdas on ajettu tänään alas vuodon ja pumppausten takia.

- Me teemme talteenottolaitoksella pumppausjärjestelyjä, niin että tehtaan vedenpuhdistuskapasiteetti voidaan maksimoida ja puhdistettuja vesiä johtaa mahdollisimman paljon myös pohjoisen purkusuuntaan.

Kaivoksella ei pystytä vielä arvioimaan sitä, kuinka paljon puhdistettuja vesiä voidaan johtaa pohjoisen purkusuuntaan. Tällä hetkellä ei ole havaintoja siitä, että nyt vuotava kipsisakka-allas 1:n kakkoslohko vuotaisi pohjoiseen.

- Tärkeintä on se, että emme usko, että käsittelemättömiä vesiä päätyy kaivosalueen ulkopuolelle, sanoo Nissinen.