Kainuun ELY: Kipsisakka-altaan vuoto on 7 000 kuutiota tunnissa

Kainuun ELY-keskus tiedotti maanantai-iltapäivänä Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodosta. Sen mukaan vuotomäärä on noin 7 000 kuutiometriä tunnissa, kun aiemmin maanantaina Kainuun ELY-keskus arvioi vuotomääräksi 2 000 - 3 000 kuutiota tunnissa.

Talvivaara
Talvivaaran vuotavan kipsisakka-altaan korjaamista.

Kainuun ELY-keskuksen mukaan Talvivaaran kaivosalueella kipsisakka-allas numero yhden lohkosta kaksi vuotaa vettä noin 7 000 kuutiometriä metriä tunnissa.

Vuotavassa lohkossa oli ennen vuotoa ylitevettä noin 620 000 kuutiota, ja maanantai-iltapäivänä sitä oli altaassa jäljellä noin 370 000 kuutiometriä. Allas on ELY-keskuksen mukaan kokonaisuudessaan kalvotettu, ja padon luiskissa on muovikalvon alla bentoniittimatto koko luiskan alalla. Altaan pohjassa muovikalvon alla on suojahiekka luonnotilaisen moreenimaan päällä.

Vuotovesi samanlaista kuin marraskuussa

ELY-keskus kertoo Talvivaaran ilmoittaneen kipsisakka-altaasta vuotaneen veden olevan koostumukseltaan sama kuin viime marraskuun vuodossa, milloin ELY-keskus mittasi veden pH:ksi 3. ELY-keskus on ottanut maanantaisella valvontakäynnillään näytteen vuotoveden koostumuksen varmentamiseksi.

Talvivaaran kaivosyhtiön oma laboratorio sekä konsultin laboratorio analysoivat jo vuotavan altaan näytteitä.

Kainuun ELY-keskus oli saanut tiedon vuotavasta kipsisakka-altaasta maanantain vastaisena yönä ja tiedon kipsisakka-altaan vuotokohdan löytymisestä kello 14.30 maanantaina.