Talvivaara: Vuoto on tukittu

Talvivaaran kaivoksen kipsisakka-altaan vuoto on saatu tukittua. Tuotantojohtaja Harri Natunen sanoo, ettei pelkoa vuodon uudelleen alkamisesta ole.

Talvivaara
Kipsisakka-altaan vuodosta valuvaa vettä.
Yle

Vuotokohta on eristetty massiivisella moreenikerroksella. Natunen arvioi tämänkertaisen vuodon kokonaismääräksi selvästi alle 400 000 kuutiometriä.

Talvivaaran kipsisakka-altaassa havaittiin vuoto sunnuntai-iltana. Vuoto sattui samassa altaassa kuin marraskuussa, mutta viereisellä lohkolla.