Talvivaara pimittää VTT:n raporttia syksyn vuodosta

Talvivaara teetti VTT:llä selvityksen viime syksyn kipsisakka-altaan vuodosta. Nyt kuitenkin Talvivaara näyttäisi pimittävän tätä raporttia, sillä selvitystä ei ole julkaistu tai toimitettu ympäristöluvista päättävälle aluehallintovirastolle.

Kotimaa
jätevettä
Heikki Rönty/Yle

Talvivaara ei ole päästänyt julkisuuteen Teknologian tutkimuskeskus VTT:llä teettämäänsä raporttia viime marraskuun vuodosta.

Talvivaaran toimitusjohtaja Pekka Perä antaa ymmärtää, että raportti on valmis, mutta sitä ei haluta vielä julkaista.

- Raportin kanssa tullaan ulos varmaan tässä jossakin vaiheessa kevään kuluessa, Perä kertoo Suoralle linjalle.

Perä kiistää, että raportti sisältäisi jotakin sellaista aineistoa, jonka takia sitä kannattaisi pimittää.

- En käsitä, että siinä mitään sellaista olisi. En kommentoi raportin sisältöä, mutta en sellaista osaa nähdä siinä, Perä sanoo.

Hän ei kommentoi, miksi raporttia ei ole lähetetty aluehallintovirastolle. VTT vahvisti eilen Suomen luonto (siirryt toiseen palveluun) -lehdelle, että raportti todella on valmis ja lähetetty Talvivaara-yhtiölle.

Raporttia kaivataan AVI:ssa

Talvivaaran ympäristöluvan päivitys on vielä kesken. Lupa-asioista vastaa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (AVI), joka tutkisi mielellään myös VTT:n raportin ennen lupapäätöksensä tekemistä. AVI ei kuitenkaan ole raporttia Talvivaaralta saanut.

Aluehallintoviraston ympäristöneuvos Sami Koivulan mukaan raporttia ei ole vielä suoraan penätty Talvivaaralta. Jossain vaiheessa sitä aiotaan kuitenkin vielä pyytää. Jos Talvivaara ei toimita raporttiaan AVI:lle, täytyy päätös ympäristöluvan päivityksestä tehdä ilman sitä.

- Tämä yksittäinen raportti ei ole tässä sen luvan ratkaisemisen edellytyksenä. Yhtälailla siellä on onnettomuustutkintalautakunta joka tekee omaa työtään. Heidän raportissaan nämä tiedot vuodosta on kyllä myös esitettynä, Koivula kommentoi.

Koivula arvioi, että onnettomuustutkintakeskuksen raportti tulee vasta marraskuussa, joten sitäkään ei aikataulullisesti ole varaa jäädä odottelemaan.