Hyppää sisältöön

Talvivaaran riskitaso on edelleen korkea

Talvivaaran kaivoksen kipsisakka-altaan tämänkertainen vuoto on jäämässä alle puoleen marraskuisen vuodon määrästä. Yhtiö kertoi saaneensa vuodon tyrehdytettyä tiistaina aamupäivällä. Vuodon kokonaismääräksi arvioidaan noin 400 000 kuutiometriä.

Kuva: Heikki Rönty / Yle

Vuodon määrästä ja nopeudesta oli maanantaina liikkeellä ristiriitaisia tietoja. Talvivaaran tuotantojohtaja Harri Natunen sanoo, että kiireen keskellä yhtiö halusi antaa mieluummin liian suuria kuin liian pieniä lukuja. Myös virheitä tehtiin, myöntää Natunen.

- Teimme ensin ehkä virhearvion kokonaisvuodon määrästä, joka johtui pinnanmittauksien epätarkkuudesta. Vasta nyt pystymme tarkemmin määrittelemään vuodon määrän, 400 000 kuutiometriä tulee olemaan maksimi ja saattaa hyvinkin jäädä vielä sen alapuolelle, sanoo Natunen.

Vuoto on valunut turva-altaisiin. Turva-altaiden tilavuuden pitäisi riittää muun muassa kevään sulamisvesille, vakuuttaa Natunen.

- Meidän arvion mukaan pitäisi riittää, mutta siitä huolimatta me pyrimme juoksutuksilla varmistamaan, että meillä on turvatilavuutta myös muita mahdollisia tapahtumia varten.

Voivatko muutkin altaat vuotaa?

Viranomaiset ovat esittäneet huolen vuotaneen altaan viereisistä altaista, joiden ali vuoto osittain kulki. Altaissa on nyt vuotaneista lohkoista poiketen bentoniittikerros pohjassa. Natunen ei näe riskiä suurena.

- Alapuolelta tapahtuva kosteus pikemminkin aktivoi bentoniitin ja turvottaa. Sillähän on paisumisvaikutus, mikä tukkii vuodon. Toisaalta jos on tihkuvuotoa, niin tämä ominaisuus auttaa tukkimaan vuodon.

Patoturvallisuudesta vastaavat viranomaiset eivät kuitenkaan ole asiasta vielä varmoja. Maanantaina Kainuun ELY-keskus ilmoitti vaativansa uuden riskikartoituksen, jonka yhtenä osana käsitellään myös viereisten altaiden vuotoriskiä.

- Tällä hetkellä ei tiedetä onko vesi mennyt pelkästään salaojaputkia pitkin, jolloin se ei olisi käytännössä aiheuttanut minkäänlaisia haittoja. Pahimmassa tapauksessa se voi viedä pohjamateriaalin ja kalvot voivat lähteä liikkeelle eli sitten sinne tulee painetta alle ja mahdollisesti reikiä, kuvailee epävarmaa tilannetta patoturvallisuusasiantuntija, ylitarkastaja Heli Nurmi Kainuun ELY-keskuksesta.

STUK mittareineen paikalla

Säteilyturvakeskus STUK on ottanut tiistaina näytteitä vuotaneen kipsisakka-altaan vedestä Talvivaaran kaivoksella. STUKin mittaukset eivät ole osa normaalia mittausohjelmaa, vaan suora seuraus sunnuntaina havaitusta vuodosta. 

Näytteistä on tarkoitus määritellä veden uraanipitoisuus. Säteilyturvakeskus julkaisee tulokset mittauksista heti niiden valmistuttua, mihin menee arvion mukaan muutama päivä.