Kuvaaja tallensi Talvivaaran vuotoalueen ilmasta – katso video!

Ylen kuvaaja ikuisti videolle Talvivaaran kaivosalueen huhtikuisen kipsisakka-altaan vuodon jäljiltä.

Talvivaara
Ilmakuva Talvivaaran altaista.
Ylen kuvaaja ikuisti videolle Talvivaaran kaivosalueen huhtikuisen kipsisakka-altaan vuodon jäljiltä.

Talvivaara on saanut tiistaina tukittua kipsisakka-altaassa sunnuntaina havaitun vuodon. Vuotokohta eristettiin massiivisella moreenikerroksella. Kaivosyhtiö arvioi vuodon kokonaismääräksi alle 400 000 kuutiometriä.

Ylen kuvaaja tallensi Talvivaaran kaivosalueen lentokoneesta käsin. Massiiviset kipsisakka-altaat olivat vielä pääosin lumen peitossa.

Videon alkuosassa kaivosalue häämöttää Laakajärven takana. Noin 15 sekunnin kohdalta alkaen näkyvät kaivoksen altaat.

Maakerroksella peitetty kipsisakka-altaan vuotokohta näkyy kuvan keskivaiheilla tummana alueena. Tiistaina puoleenpäivään mennessä vuotokohtaan oli ajettu noin 2 000 kuutiometriä moreenia. Samalla vuoto oli Kainuun ELY-keskuksen mukaan vähentynyt oleellisesti edellispäivästä.

Myöhemmin videolla näkyvät altaat lähempää toisesta kulmasta kuvattuna.