Henkilöautoilun osuus matkoista pieneni Tampereella

Pyöräily ja joukkoliikenteen käyttö ovat lisääntyneet henkilöautoilua enemmän Tampereella. Tampereen ympäryskuntien asukkaat valitsevat joukkoliikenteen selvästi harvemmin kuin tamperelaiset.

liikenne
Jalankulkija katsoo autoliikennettä Hämeenkadulla.
Petri Aaltonen / Yle

Pyöräily ja joukkoliikenne ovat lisänneet suosiotaan Tampereella.

Tampereen teknillisen yliopiston tekemän liikennetutkimuksen mukaan polkupyöräilyn osuus on noussut usealla prosenttiyksiköllä.

Mittausajankohtana viime vuoden marras-joulukuussa pyörämatkoja tehtiin useita kymmeniä tuhansia enemmän aiempaan tutkimukseen verrattuna.

- Kaupunki on tehnyt oikeita ja vaikuttavia asioita, sanoo Tampereen kaupungin apulaispormestari Pekka Salmi.

Kaupungin tavoitteena on lisätä pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta matkoista myös tällä valtuustokaudella.

Melkein joka viides matka joukkoliikenteellä

Joukkoliikenteen osuus Tampereella tehdyistä matkoista on noussut noin kolme prosenttiyksikköä ja lähenee talven kuukausina jo viidennestä kaikista matkoista.

Suhteellisesti eniten joukkoliikenteen käyttö on lisääntynyt nuorten aikuisten ja iäkkäiden parissa.

Tampereen ympäryskunnissa asuvien matkoista 5-7 prosenttia taittuu joukkoliikenteessä.

Tämä on hieman vähemmän kuin vuoden 2005 tutkimuksessa.

Henkilöautoilla vajaa puolet matkoista

Henkilöauton osuus matkoista on hieman pienentynyt, vaikka tie- ja katuverkon liikennemäärät ovat kasvaneet.

Tamperelaiset tekevät noin 45 prosenttia matkoistaan henkilöautoilla.

Ympäryskunnissa henkilöautoa käytetään selvästi enemmän kuin Tampereella.

Lähes 10 000 vastausta

Liikennetutkimus tehtiin viime vuoden loppupuolella Tampereen kaupunkiseudulla ja sitä ympäröivissä kunnissa.

Tutkimukseen osallistui lähes 10 000 asukasta.

Viimeksi vastaava tutkimus on tehty Tampereen seudulla vuosina 2004-2005.