Keskimääräinen eläke vajaat 1 500 euroa

Miehet saavat suurempia eläkkeitä kuin naiset. Työkyvyttömyyseläkettä saaneiden määrä väheni selvästi.

Kotimaa

Suomalaisten keskimääräinen kokonaiseläke oli viime vuoden lopussa 1 486 euroa, ilmenee Eläketurvakeskuksen ja Kelan ennakkotiedoista.

Kokonaiseläke tarkoittaa Suomessa asuvien, työeläkettä tai kansaneläkettä saavien eläkeläisten eläkettä. Osa-aikaeläkettä tai pelkkää perhe-eläkettä saavat eivät kuulu tähän joukkoon.

Joka neljäs Suomessa asuva saa joko vanhuuseläkettä, työkyvyttömyyseläkettä, perhe-eläkettä tai osa-aikaeläkettä. Heitä on yhteensä lähes 1,5 miljoonaa. Lisäksi Suomesta maksettiin eläkettä ulkomaille lähes 63 000 henkilölle.

Miehet saavat suurempia eläkkeitä kuin naiset. Miesten keskimääräinen kokonaiseläke on 1 690 euroa ja naisten 1 320 euroa kuukaudessa.

Ero selittyy miesten ja naisten palkkaeroilla sekä naisten lyhyemmillä työurilla. Joukossa on myös naisia, jotka eivät ole olleet lainkaan työelämässä tai joille kertynyt työeläke on jäänyt pieneksi.

Lakisääteisiä eläkkeitä maksettiin viime vuonna yhteensä noin 25 miljardia euroa. Suurin osa, 1 390 000, työeläkettä saaneista oli vanhuuseläkeläisiä. Työkyvyttömyyseläkettä saavia oli 192 000. Vuotta aiemmin heitä oli selvästi enemmän eli 203 000.

Osa-aikaeläkettä sai viime vuonna runsaat 23 000 ihmistä, ilmenee ennakkotiedoista.