Lähes 100 000 haki ammatilliseen koulutukseen ja lukioon

Hakijamäärä laski viime vuoden keväästä. Lukioihin hakijoita oli jopa vähemmän kuin opiskelupaikkoja.

Kotimaa

Ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen hakijoita oli tänä vuonna yhteensä 99 550. Hakijamäärä laski viime keväästä 1 500:lla.

Hakijoista ammatilliseen koulutukseen haluaa noin 67 000 ja lukioihin noin 32 500.

Syksyllä alkavassa koulutuksessa on tarjolla 86 500 aloituspaikkaa, joista 47 700 on ammattillisessa koulutuksessa. Ammatillisessa koutuksessa 6 400 paikkaa on varattu ylioppilaspohjaiseen koulutukseen.

Ruotsinkielisen koulutuksen 4 750 paikasta 2050 on ammatillisessa koulutuksessa.

Suosituimmat alat ammatillisessa koulutuksessa ovat sosiaali- ja terveysala ( 9 500 hakijaa), liiketalous ja kauppa (7 000), ajoneuvo- ja kuljetustekniikka ( 6300), arkkitehtuuri ja rakentaminen (5 400), maijoitus- ja ravitsemisala (5 000) sekä kauneudenhoitoala (4 700).

Peruskoulupohjaiseen ammatillisen perusopetukseen hakeneista lähes kaksi kolmasosaa on 15 - 18-vuotiaita, runsas viidennes19 - 22-vuotiaita ja runsas kynmmenesosa yli 23-vuotiaita.

Lukiokoulutuksessa on tänä vuonna tarjolla noin 39 000 opiskelupaikkaa - hakijoita on 32 500.

Hakijat saavat huhtikuun puolivälissä oppilaitosten kutsut pääsy- ja soveltuvuuskokeisiin sekä kielikokeisiin. Kokeet järjestetään 22.-24. toukokuuta ja tuloksia saadaan aikaisintaan 13. kesäkuuta.

Heinäkuussa järjestetään vielä täydennyshaku, jossa voi hakea vapaaksi jääneitä opiskelupaikkoja.