Lapin kaupungit rakennettiin 80-90-luvuilla

Lapin rakennuskanta on varsin nuorta. Väestörekisterikeskuksen vuoden 2011 tilastossa näkyy sodanjälkeinen rakennusbuumi, mutta huipussaan rakentaminen oli vuosien 1980-1999 välillä. Kiinnostus vanhoja rakennuksia kohtaan on lisääntymässä.

Kotimaa
Rakennuskannan ikä Lapissa vuonna 2010
VTJ/VRK 4/2011

Rovaniemen keskusta oli 1900-luvun alussa puurakenteinen kirkonkylä. Kaupungin verkkosivulla kerrotaan, että vain muutama sotia edeltävä rakennus on enää jäljellä ja 1930-luvun lopulla kauppalaan nousi useita kivirakennuksia. Kiivaiten Lapin kuntakeskuksia rakennettiin 1980-1990-luvuilla, Väestörekisterikeskuksen tuottama tilasto kertoo.

Rovaniemeä ajatellen kiistanalaiset kohteet ovat pieni vähemmistö koko kulttuurihistoriallisesti arvokkaasta rakennuskannasta.

Ympäristökeskuksesta eläkkeelle jäänyt apulaisjohtaja Olavi Parpala on huomannut, että kiinnostus vanhoja rakennuksia kohtaan on kasvamassa.

- Aina on yksittäisiä tapauksia, joista kiistellään. Vastapainoksi täytyy todeta, että täällä on runsaslukuinen joukko kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia, jotka on jo päätetty säilyttää. Loppujen lopuksi, Rovaniemeä ajatellen, ne kiistanalaiset kohteet ovat pieni vähemmistö siitä koko kulttuurihistoriallisesta rakennuskannasta, Parpala pohtii.

Rakennuskantaselvitys antoi yllättäviä tuloksia

Neljä vuosikymmentä rakennus- ja kaavoituspuolella toimineen Olavi Parpalan mukaan koko Lapissa on yllättävänkin paljon sodalta säästyneitä rakennuksia.

- On selvää, että sodan tuhomalta Rovaniemeltä ei löydy juurikaan sotaa edeltänyttä rakennuskantaa. Silti 2000-luvulla EU:n tukemana tehty koko maakunnan kattava rakennuskantainventointi löysi yllättävän paljon Rovaniemen Alaruokasen talon ikäisiä (1890-luku) tai nuorempiakin taloja.