STUK: Talvivaaran laskuvesissä poikkeuksellinen määrä uraania jo ennen kipsisakka-altaan vuotoa

Lumijoen yläosasta otetusta näytteestä löytyi 28 mikrogrammaa uraania litrassa.

Talvivaara
Grafiikka Talvivaaran vuotoalueen sijoittumisesta Vuoksen vesistön latvoihin nähden.
Etäisyys kaivosalueelta Kivijärvelle on runsaat kymmenen kilometriä.Yle

Säteilyturvakeskus on havainnut poikkeuksellisia uraanipitoisuuksia Talvivaaran alapuolisessa Lumijoessa jo ennen uusiutunutta kipsisakka-altaan vuotoa.

Huhtikuun alussa (2.-4.4.) Lumijoen yläosassa otetussa näytteessä oli uraania 28 mikrogrammaa litrassa. Pitoisuus on huomattavasti korkeampi kuin yksikään tähän asti saatu mittaustulos.

Uraanipiikki johtuu STUKin mukaan juoksutusveden tulvimisesta.

- Tämä juoksutusvesi on varmaankin tulviessaan metsäalueelle liottanut ja kuljettanut mukanaan sinne aiemmin saostunutta uraania sekä myös Ylä-Lumijärven uraanipitoista vettä ja pohja-ainesta Lumijokeen, minkä vuoksi Lumijoen veden uraanipitoisuus oli nyt noussut, sanoo johtaja Tarja K. Ikäheimonen.

Säteilyturvakeskus muistuttaa kuitenkin, että kohonneestakaan uraanipitoisuudesta ei ole säteilysuojelullista merkitystä ihmisille, eläimille tai ympäristölle.

Raja veden käytön rajoittamiselle on sata mikrogrammaa litrassa, jolloin vettä ei pidä käyttää jatkuvasti ruoka- ja juomavetenä. Suomessa pintavesien uraanipitoisuus on tavallisesti alle mikrogramma litrassa.

Kipsisakka-altaan vuodon jälkeen otettujen vesinäytteiden tulokset eivät ole vielä valmistuneet. Ne saadaan STUKin mukaan ensi viikon alkupuolella.

Täydennys 16:07: Juttuun lisätty uraanin rajapitoisuuksista kertova kappale.