Saimaannieriän alamitta on nousemassa

Maa- ja metsätalousministeriö aikoo korottaa erittäin uhanalaisen saimaannieriän, meri- ja järvitaimenen sekä järvilohen alinta pyyntimittaa. Kalastusasetuksen muutos aiotaan tehdä mahdollisimman nopeasti.

luonto
Saimaanieriä kutuasussa mustassa vadissa
Yle

Uhanalaisen saimaannieriän alin pyyntimitta on suurenemassa. Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee kiireellisesti muutosta alamittoja säätelevään kalastusasetukseen.

Muutokset koskevat saimaannieriän ohella myös ainakin meri- ja järvitaimenta sekä järvilohta.

Alamittoja kasvattamalla pyritään vahvistamaan uhanalaisia ja heikentyneitä kalakantoja. Ministeriön tavoitteena on saada kalastusasetuksen muutokset voimaan mahdollisimman nopeasti.

Kalastusasetuksessa määritelty saimaannieriän alamitta on tällä hetkellä 40 senttiä.

Kalojen rauhoittaminenkin harkinnassa

Maa- ja metsätalousministeriössä ja sen alaisessa hallinnossa selvitetään alamittasäädösten muutosten lisäksi myös muita keinoja, joilla järvilohen, meritaimenen, järvitaimenen sekä saimaannieriän kantoja voidaan vahvistaa ja vähentää kalastuskuolevuutta.

Mahdollisia keinoja ovat esimerkiksi kalastettavaksi tarkoitettujen kalojen rasvaevämerkintä ja rasvaevällisiä yksilöitä koskeva vapauttamisvelvollisuus. Lisäksi kysymykseen voivat tulla kalojen rauhoittaminen, pyydystekniset säännökset sekä alueelliset rajoitukset.

Samalla ministeriö valmistelee kalastuslain kokonaisuudistusta. Erityisesti uhanalaisten ja muiden heikentyneiden vaelluskalakantojen pyyntiä halutaan säännellä nykyistä tehokkaammin sekä ajallisesti että alueellisesti.

Hallituksen on tarkoitus saada esitysluonnos uudesta kalastuslaista lausunnolle syksyllä.

Artikkelia korjattu 11.4.2013 kello 7.15: saimaannieriän alamitta on 40 senttiä.