Pohjanmaan kauppakamari vaatii parannuksia kasitiehen

Pohjanmaan kauppakamari on tehnyt kannanoton, jossa vaaditaan muutostöitä Vaasa-Kokkola-välille turvallisuussyistä. Ohituskaistojen ja muiden ehdotettujen toimenpiteiden yhteenlasketut kustannukset ovat noin 85 miljoonaa euroa.

Kuva: Mika Kanerva

Pohjanmaan kauppakamari on tehnyt kannanoton valtatie 8:sta välillä Vaasa-Oulu. Kauppakamarin mukaan Vaasa-Kokkola-välin kuntoa tulisi parantaa turvallisuussyistä. Perusteina on muun muassa se, että valtatie 8 on yksi Suomen tärkeimmistä liikenneväylistä, jolla on koko maan kannalta merkityksellistä vientiteollisuutta.

Pohjanmaan kauppakamarin mukaan valtatie 8 on monin paikoin vaarallinen, koska sen useat tieosuudet ovat heikossa kunnossa. Liikennetiheys nousee sen mukaan suuremmaksi mihin tieosuuden välityskyky riittää. Runsas liikenne ja huonosti toimivat liikennejärjestelyt johtavat ohituksiin ja muihin riskitilanteisiin.

Vaasan ja Oulun välisellä 290 kilometrin matkalla sattuu kauppakamarin mukaan vuosittain keskimäärin 35 henkilövahinkoihin johtavaa onnettomuutta.

Pohjanmaan kauppakamarin ehdottamia muutostöitä olisivat Kokkolan eteläväylän muuttaminen nelikaistaiseksi ja keskikaiteilla varustettujen ohituskaistojen rakentaminen Vaasa-Oravainen ja Edsevö-Kokkola-välille.

Toimenpiteiden kustannukset ovat noin 85 miljoonaa euroa.