Hyppää sisältöön

Yle Turku selvitti: Toriparkilla vain 20 prosentin kannatus

Turun seudun asukkaiden penseys Turun kauppatorin alle suunniteltua parkkihallia kohtaan lisääntyy. Taloustutkimus selvitti asukkaiden toriparkkikantoja kevään aikana.

Kuva: Taloustutkimus / Yle Turku

Turun toriparkin vastustajien määrä on kasvussa. Tämä selviää Yle Turun Taloustutkimukselta tilaamasta tutkimuksesta, joka tehtiin tänä keväänä.

Turun alueen asukkaista yli puolet (57%) vastustaa toriparkin rakentamista. Viidennes vastaajista kannattaa maanalaista pysäköintihallia, ja noin viidenneksellä ei ole kantaa asiaan.

Turun alueen asukkailta on kysytty kantaa toriparkkiin aiemmin vuosina 2009 ja 2012. Toriparkin vastustus on lisääntynyt vuoden 2012 syksystä, sen sijaan kannattajien osuus on pysynyt samalla tasolla kuin aikaisempina tutkimuskertoina.

Toriparkin kannattajia löytyy eniten opiskelijoiden ja yrittäjien keskuudesta. Vastustus lisääntyy vanhemmissa ikäluokissa.

Suunnitelmat tunnetaan melko huonosti

Turun seudun asukkailta kysyttiin myös, miten hyvin he tuntevat Toriparkkia koskevia suunnitelmia. Muutama  prosentti (4%) ilmoitti tuntevansa suunnitelmat erittäin hyvin ja kolmannes melko hyvin. Lähes puolet vastaajista kertoi tietävänsä toriparkista vain vähän ja noin kymmenesosa ilmoitti, ettei tunne suunnitelmia lainkaan.

Yli puolet toriparkkia vastustavista kokee tuntevansa hankkeen ainakin melko hyvin. Kannattajista sen kokee  tuntevansa ainakin melko hyvin vajaa kolmannes.

Taloustutkimus selvitti Turun alueen asukkaiden mielipiteitä Toriparkin rakentamisesta sekä siitä, miten hyvin paikalliset tuntevat toriparkkia koskevia suunnitelmia ja vaihtoehtoisia järjestelyjä.

Tutkimuksen kohderyhmänä oli Turun, Raision, Naantalin, Kaarinan ja Liedon 15–79-vuotias väestö. Kirjekyselynä toteutettuun tutkimukseen vastasi 676 turunseutulaista.

Kysely oli osa Turku Tänään -tutkimusta. Taloustutkimus lähetti kyselylomakkeen 2452 henkilölle. Vastausprosentti oli 27,6.

Tutkimus on tehty ennen Turun hallinto-oikeuden päätöstä kumota kauppatorin asemakaavamuutoksesta tehdyt valitukset. Tutkimusta tehtäessä ei myöskään ollut tiedossa se, että Turun kaupunki harkitsee osallistumista toriparkin rahoitukseen. Artikkelia laajennettu kello 10 tutkimusmenetelmistä ja vastaajamääristä.