Pääradan nopeusrajoitus nousi

Liikennevirasto on nostanut Kokkolan ja Pännäisten välisen rataosuuden nopeusrajoitusta. Rataremontin yhteydessä poistettiin tasoristeykset.

liikenne
Kuvassa Pendolino keväisessä maisemassa peltojen keskellä.
YLE / Anssi Leppänen

Junat voivat ajaa nyt 200 kilometriä tunnissa kun aiempi rajoitus oli 140 kilometriä.

Henkilöjunilla voi ajaa nyt 200 Kokkolasta Lapualle saakka. Ennen nopeudennostoa rataosuudelta poistettiin tasoristeykset. Niiden tilalle rakennettiin korvaavia tieyhteyksiä sekä yli- ja alikulkusiltoja.

Nopeudennosto liittyy Seinäjoki-Oulu-ratahankkeeseen. Hankkeen avulla lyhennetään henkilöliikenteen matka-aikoja, kun junien suurinta sallittua kulkunopeutta voidaan nostaa.