1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Osallistu

Oletko huolissasi eläkkeiden tulevaisuudesta?

Työnantajilta ja -tekijöiltä kerätyt eläkemaksut eivät enää kata eläkemenoja. Uskotko nykyisen eläkejärjestelmän tulevaisuuteen vai pelkäätkö sen romahtavan? Mitä keinoja olisit valmis käyttämään eläkejärjestelmän saamiseksi kestävämmälle pohjalle? Miten kohtuullinen eläke voitaisiin taata kaikille? Pitäisikö maksettaville eläkkeille olla katto? Voivatko nuoret ikäluokat luottaa saavansa itse aikanaan eläkettä? Mitä tekisit sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden toteuttamiseksi?

Osallistu
Työeläkegrafiikka
Yle uutisgrafiikka

Tähän saakka eläkemaksuja on kerätty työnantajilta ja -tekijöiltä enemmän kuin eläkkeitä on maksettu eläkeläisille. Historiallinen käänne tapahtui alkuvuoden aikana – tästä eteenpäin kerätyt maksut eivät enää kata eläkemenoja. Suomalainen eläkejärjestelmä nojaa entistä enemmän eläkevarojen sijoitustuottoihin.

Maksutasapainon muutos oli ennustettu, mutta keikahdus on odotettua jyrkempi. Jotakin on tehtävä, kun kuilu kerättävien maksujen ja maksettavien eläkkeiden välille alkaa revetä.

Lääkkeeksi on ehdotettu korotusta eläkemaksuihin, jotka ovat jo nyt noin 24 prosenttia palkasta, eläkevarojen riskisijoittamisen sallimista suurempien voittojen toivossa tai eläke-etujen leikkaamista, kuten työurien pidentämistä tai eläkkeiden maksukattoa.

Oletko huolissasi eläkejärjestelmän tulevaisuudesta? Millä keinoilla eläkejärjestelmän saisi kestävämmälle pohjalla?