Joka kymmenes lapsi on lastensuojelun asiakas Turussa

Lastensuojelutapaukset ovat lisääntyneet viimeisen viiden vuoden aikana Turussa. Viime vuonna lastensuojelun asiakkaana oli joka kymmenes turkulaislapsi. Myös lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvussa.

Lastensuojelujärjestöt
Tutti.
Jouni Koutonen / Yle

Suomen suurimpien kaupunkien, eli kuusikkokuntien vertailusta käy ilmi, että lähes 2 900 turkulaislasta on lastensuojelutoimien piirissä. Tämä on kymmenen prosenttia alaikäisistä kaupunkilaisista Turussa.

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan palvelujohtaja Sirpa Kuronen myöntää määrän olevan suuri. Kurosen mukaan tärkeintä olisi panostaa entisestään ennaltaehkäisevään työhön.

- Kyllä luku kertoo itselleni, että ehkäsevä työ ei ole riittävän vahvaa. Emme pysty puuttumaan lasten ja perheitten huolenaiheisiin riittävän varhain. Eli perheet pääsevät läpi erilaisista palveluista ilman, että he saavat sitä apua, mitä he tarvitsisivat.

Kurosen mukaan tärkeintä olisikin panostaa entisestään ennalta ehkäisevään työhön.

- Eri toimijoiden ja viranomaisten yhteistyötä pitäisi parantaa ja tiivistää. Sitä miten lasten ja perheitten kanssa työskentelevät tahot pelaavat yhteen on suurin merkitys.

Ilmoitusten määrä runsaassa kasvussa

Myös lastensuojeluilmoitusten määrä on lisääntynyt selvästi viidessä vuodessa. Osaltaan asiaa selittää vuonna 2008 tehty lastensuojelulain uudistus, joka madalsi ilmoituskynnystä.

- Kun katsotaan tilastoja, niin nähdään, että lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvanut huomattavasti voimakkaammin, kuin lastensuojelun piirissä olevien lasten määrä, eli samasta lapsesta tulee useita ilmoituksia, kertoo palvelujohtaja Sirpa Kuronen.

Lastensuojeluilmoituksia tehtiin Turussa viime vuonna lähes 6 000. Noin puolet ilmoituksista johti lastensuojelun asiakkuuteen.

- Lastensuojeluilmoituksen kohteena olleista lapsista lopulta vain noin puolet jää lastensuojelun asiakkaaksi. Ilmoituksen jälkeen tehdään lastensuojelutarpeen selvitys, joka jo itsessään on keino auttaa lasta ja hänen perhettään, Kuronen kertoo.

Ilmoitusten kiireellisyys arvioidaan tarkkaan

Ilmoitusten suuri määrä kuormittaa myös lastensuojelua. Turussa hieman yli puolet lastensuojelutarpeen arvioinneista saadaan käsiteltyä lain velvoittamassa kolmen kuukauden määräajassa.

- Sama tilanne taitaa olla melkein kaikissa Suomen kunnissa. Ja toki meilläkin arvioidaan jokaisen tilanteen kiireellisyys tarkkaan, Kuronen sanoo.

Lastensuojelutapauksia on käsitelty viime aikoina runsaasti myös tiedotusvälineissä, mutta Kuronen ei koe tämän lisänneen lastensuojeluilmoitusten määrää Turussa.

- Pääkaupunkiseudulla on arvioitu, että tällä olisi ollut vaikutusta ja näkynyt ilmoitusten määrässä. Meillä vastaavaa vaikutusta ei mielestäni näy.