Yöllinen heräily heikentää elämänlaatua – Suomessa unettomuus tuplasti muita maita yleisempää

Joka kolmas suomalainen kärsii yöllisestä heräilystä. Itä-Suomen yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan yöllinen heräily heikentää elämänlaatua jopa enemmän kuin kansansairaudet. Ongelmaan voi päästä käsiksi yksinkertaisella kysymyksellä.

terveys
Väsynyt, keski-ikäinen mies
Arja Lento / Yle

Itä-Suomen yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan yöllinen heräily on merkittävästi elämänlaatua heikentävä tekijä. Tutkimuksessa mitattiin henkilön terveyteen liittyvää elämänlaatua eli toimintakykyä ja fyysistä sekä henkistä hyvinvointia. Tutkimuksessa selvitettiin 55–75-vuotiaiden henkilöiden yöllistä heräilyä ja koettua elämänlaatua.

- Kaiken kaikkiaan unettomuus on Suomessa erityisen suuri kansanterveydellinen haaste. Unettomuutta on jopa kaksi kertaa enemmän kuin muualla maailmassa, kertoo tutkija Saku Väätäinen Itä-Suomen yliopistosta.

Yöllinen heräily on yksi tavallisimpia uniongelmia ja tutkimuksen mukaan jopa joka kolmas suomalainen kärsii siitä. Tuore tutkimus osoittaa, että yöllinen heräily on merkittävä elämänlaatuun vaikuttava tekijä. Miksi näin on, on Väätäisen mukaan hyvä kysymys.

- Taustalla on varmasti monia tekijöitä. Yöllä ei välttämättä ole hirveästi tekemistä ja heräily koetaan hankalana ongelmana. Ja jos se aiheuttaa päiväväsymystä, niin sitten on omat ongelmansa. Kyllähän sen huomaa, että aamulla ei ole niin mukava nousta sängystä, jos on heräillyt paljon yöllä, pohtii Väätäinen.

Väätäinen toteaa, että Suomessa on paljon esimerkiksi masennusta, joka voi vaikuttaa uneen. Myös kausivaihtelua on tarjottu selitykseksi, sillä valon määrässä voi olla unirytmiin vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi Suomessa on paljon päihteiden käyttöön liittyvää unettomuutta ja uniongelmia.

- Toisaalta havainto on samanlainen myös muissa Pohjoismaissa. Osittain tähän vaikuttaa myös maantieteellinen sijainti. Yksiselitteistä ja kiistatonta syytä ei kuitenkaan ole, korostaa Väätäinen.

Yksiselitteistä ja kiistatonta syytä ei ole.

Saku Väätäinen

Hoidon kannalta tärkeää selvittää ongelman aiheuttaja

Uniongelmat, unettomuus ja yölliset heräilyt on yhdistetty muun muassa diabetekseen ja masennukseen. Itä-Suomen yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että yöllä paljon heräilevillä ihmisillä oli enemmän masentuneisuutta kuin muilla.

Tutkimuksessa otettiin huomioon myös kansansairaudet, kuten sydän- ja verisuonitaudit. Väätäisen mukaan yhteys yöllisen heräilyn ja näiden välillä voi olla molempisuuntainen. Yölliset heräämiset voivat heikentää elämänlaatua tutkimuksen mukaan jopa enemmän kuin kansansairaudet.

Väätäinen muistuttaa, että hoidon kannalta on erittäin tärkeää selvittää yöllisen heräilyn aiheuttaja. Muutoin yöllistä heräilyä itsessään on hankala hoitaa. Jopa yhdellä kysymyksellä voi Väätäisen mukaan selvittää ne potilaat, joilla heräily aiheuttaa huonoa elämänlaatua.

Tutkimuksessa kysyttiin, että ”kuinka usein heräilette öisin?”. Vastausvaihdoehdot olivat en koskaan, harvoin, silloin tällöin, usein ja erittäin usein. Väätäinen kertoo, että ne jotka vastasivat usein tai erittäin usein, kärsivät huomattavasti alentuneesta elämänlaadusta.

- Potilastyön kannalta voi olla hyvin merkittävää, jos lääkäri hoksaa kysyä tämän kysymyksen, vihjaa Väätäinen.

Tutkimus toteutettiin Itä-Suomen yliopiston, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin, Helsingin, Tampereen ja Oulun yliopistojen yhteistyöhankkeena.

Unihäiriöihin on hyvät hoidot

Unilääketieteen asiantuntija, dosentti Henri Tuomilehto kuopiolaiselta Oivauni-klinikalta kertoo, että klinikalla käy paljon yöllisistä heräämisistä kärsiviä asiakkaita. Tuomilehdon mukaan aluksi lähdetään selvittämään ongelman syitä.

Päivänaikaista väsymystä tai ärtymystä ei osata yhdistää uniongelmiin.

Henri Tuomilehto

- Tänä päivänä on olemassa runsaasti keinoja ja menetelmiä, joiden avulla syyt saadaan tarkkaan tietää. Tämän jälkeen lähdetään hoitamaan unihäiriöitä. Kaikkiin unihäiriöihin on olemassa hyvät hoidot, sanoo Tuomilehto.

Tyypillisimmät syyt ovat uniapnea, levottomat jalat sekä toiminnallinen unettomuus. Tuomilehdon mukaan syiden selvittäminen vaatii monta kertaa todellista salapoliisintyötä.

- Usein ihmiset eivät osaa yhdistää päivän aikaisia väsymysoireita tai ärtymystä uninongelmiin. Kun syy selviää, ollaan monesti hyvin yllättyneitä.