Maahanmuuttajien työttömyys piinaa Vantaata

Ulkomaalaistaustaisten työttömyys oli Vantaalla pääkaupunkiseudun suurinta. Yleisin ammatti oli siivooja.

Kotimaa
Kiinasta Suomeen muuttanut Shu-Ling Wang siivoaa koulun pulpettia.
Maahanmuuttaja työllistyy yleisimmin siivoojaksiYle

Vantaalla ulkomaalaistaustaisten naisten työttömyys oli neljä kertaa ja miesten yli kaksi kertaa yleisempää kuin kantaväestöllä. Ulkomaalaistaustaisista 20,2 prosenttia oli työttöminä vuonna 2010. Kantaväestön työttömyysprosentti oli Vantaalla 7,1.

Vantaan ulkomailta tulleiden työttömyys oli pääkaupunkiseudun suurinta. Helsingissä ulkomaalaistaustaisista oli työttömiä 18,4 prosenttia ja Espoossa vain 13,4 prosenttia.

Ulkomailta tulleiden työttömyys vaihteli paljon syntymämaan mukaan. Kaikkein hankalinta työnsaanti oli Afrikasta ja Lähi-idästä tulleilla. Lähi-idästä tulleilla naisilla työttömyyaste oli noin 55 prosenttia ja miehilläkin 33 prosenttia.

Ulkomaalaistaustainen on Suomessa asuva henkilö, jolla on jonkin muun maan kansalaisuus. Myös muualla syntynyt Suomen kansalainen määritellään ulkomaalaistaustaiseksi.

Vantaan kaupunki

Esimerkiksi Baltian maista tulleilla miehillä ja naisilla työttömyys oli kymmenen prosentin tuntumassa. Suomessa syntyneillä muun maan kansalaisilla työttömyyttä oli vain hiukan enemmän kuin kantaväestöllä.

Siivooja, rakennustyöntekijöitä, ravintoloitsijoita

Yleisin ammattinimike pääkaupunkiseudulla ja koko maassa ulkomaalaistaustaisilla oli toimisto- tai laitossiivooja. Vantaalla työskennelleistä ulkomaalaistaustaisista lähes 13 prosenttia siivoojia. Muita yleisiä ammatteja olivat muun muassa rakennustyöntekijä ja myyjä.

Paljon ulkomaalaistaustaisia on myös majoitus ja ravitsemusalalla. Alalla työskentelevistä vantaalaisista lähes joka neljäs oli ulkomaalaistaustainen, miehistä jopa kaksi viidestä.