Turpeen energiakäytön odotetaan hupenevan rajusti

Turpeen käyttö energialähteenä vähenee ennusteiden mukaan voimakkaasti vuoteen 2025 mennessä. Voimalaitosten turve on tarkoitus korvata uusiutuvalla energialla eli lähinnä puuhakkeella.

Kotimaa
Traktoreita turvesuolla.
Traktoreita turvesuolla.Valtra

Uusiutuvat polttoaineet ja ydinvoima ovat jo ohittaneet fossiiliset polttoaineet energiantuotannossa. Fossiiliset polttoaineet vähenevät lisää, kun turpeen energiankäyttöä leikataan kolmannes vuoteen 2025 mennessä ja vielä sen jälkeenkin Kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaan. Vähentämisen taustalla ovat päästöt.

- Siinä on tietysti päästöt vesistöön tuotannossa, mutta sitten ilmastopäästöt osaltaan ja kasvihuonepäästöt, sanoo ylitarkastaja Aimo Aalto työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Ilmastopäästöjen osalta turvetta pidetään haitallisempana kuin kivihiiltä ja selvästi haitallisempana kuin öljyä. Suomi pyrkii EU:n linjausten mukaan nostamaan uusiutuvan energian osuuden loppukulutuksesta 38 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Puuperäisen polttoaineen päästökertoimen lasketaan olevan nolla. Turve onkin tarkoitus korvata lähinnä puulla ja välttää kivihiilen käyttöä.

- Tavoitteena on, että turve korvataan lähinnä metsähakkeella, Aalto kertoo.

Löytyykö metsähaketta riittävästi

Turpeen osuus Suomen kokonaisenergian käytöstä on viitisen prosenttia. Kolmanneksen vähennys turpeenkäytössä tarkoittaa 23 terawattitunnin vähennystä. Pöyryn ja Metsätehon tekemien konsulttiselvitysten mukaan metsähaketta saataisiin suunnilleen sama määrä tulevina vuosina.

- Kyllä sieltä löydettiin 25-30 terawattituntia, mikä on suunnilleen se määrä, johon pyritään vuoteen 2020 mennessä. Se on lähinnä raaka-ainemäärä erilaista latvusmassaa, pienpuuta ja kantoja ja sitä kyllä löytyi kohtuulliseen hintaan, jatkaa Aalto.

Käytännössä metsähakkeen määrän pitäisi kaksinkertaistua nykyisestä. Metsähake muodostaisi tulevina vuosina Suomen uusiutuvan energian lisäyksestä noin puolet. Turvetta polttavat laitokset ovat useimmiten monipolttokattiloita, joissa turve voitaisiin korvata puulla.

- Turvetta ja puuta Suomessa tyypillisesti käytetään monipolttokattiloissa. Jos toista lisätään, toinen vähenee. Hakkeella ja puupolttoaineella on erittäin isot tavoitteet, Aalto jatkaa.

Pieneltä osaltaan turvetta korvaisi myös jätteenpolttolaitosten antama energia

- On arvioitu, että yhdyskuntajätteen antama energia olisi noin kolme terawattiatuntia, sanoo Aalto.

Turvetuotannon likaamista vesistöistä ja rannoista on ryhdytty valittamaan yhä enemmän. Energia- ja ilmastostarategian mukaisesti turpeen vesistöpäästöjä pyritään vähentämään. Uusia vesiensuojelumenetelmiä tutkitaan Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa ja Saarijärvellä TASO-hankkeessa.