Europarlamentti asetti katon pankkiirien bonuksille

Bonuksia rajoittavat ja vakavaraisuusvaatimuksia tiukentavat säännöt tulevat voimaan ensi vuoden alussa.

talous

Euroopan parlamentti äänesti tiistaina säännöistä, joilla pyritään hillitsemään pankkien riskinottoa ja parantamaan niiden kriisinkestävyyttä. Pankkiirien bonuksille asetetaan katto, ja pankkien vakavaraisuusvaatimuksia tiukennetaan.

Ensi vuoden alussa voimaan astuvien uusien sääntöjen mukaan pankkiirit voivat saada bonuksia enimmillään vuosipalkan verran, elleivät osakkeenomistajat päätä toisin. Bonukset saavat olla korkeintaan kaksi kertaa vuosipalkan suuruiset, mikäli tämän hyväksyy 66 prosenttia pankin osakkeenomistajista.

Bonuksien rajoittamisen lisäksi pankeilta vaaditaan aikaisempaa parempaa varautumista vaikeiden aikojen varalle. Pankeilla tulee jatkossa olla alhaisimman riskitason pääomaa (Tier 1) tuplasti tämänhetkistä vaatimusta enemmän.

EU:n ministerineuvoston täytyy vielä hyväksyä uudet säännöt, jotta ne voivat astua voimaan 1. tammikuuta 2014.