Hyppää sisältöön

Tyttöjen käytöshäiriö jää liian usein huomaamatta

Joka yläkoululuokkaan mahtuu keskimäärin yksi nuori, jolla on käytöshäiriö. Tyttöjen osuus heistä on kasvussa, mutta diagnosointi laahaa yhä jäljessä. Käytöshäiriö siirtyy helposti sukupolvelta toiselle, ja ongelmaan pitäisikin puuttua jo ennen riskiperheiden lasten saantia.

Essi Ilomäki on väitellyt käytöshäiriöstä ja sen huonosta tunnistettavuudesta tytöillä. Kuva: Sari Vähäsarja / Yle

Käytöshäiriö on käyttäytymismalli, jossa rikotaan rajoja kotona, koulussa, kavereiden kanssa. Se näkyy esimerkiksi aggressiivisuutena ihmisiä tai eläimiä kohtaan, omaisuuden tuhoamisena, vakavana sääntöjen rikkomisena tai valehteluna, listaa asiaa tutkinut lääketieteen tohtori Essi Ilomäki. Usein se ennakoi väkivaltaista käyttäytymistä myös aikuisena.

- Kaikki käytöshäiriöiset eivät ole väkivaltaisia eivätkä kaikki väkivaltaiset nuoret ole käytöshäiriöisiä, mutta kyllä nämä ongelmat vahvasti käsi kädessä kulkevat, sanoo Ilomäki.

Tytöillä omiakin riskitekijöitä

Käytöshäiriön on kauan luultu kauan olevan tytöillä vähäistä. Niinpä sekä oirekuvaukset että hoitosuositukset pohjaavat poika-aineistoihin eivätkä ongelmaiset tytöt löydy yhtä helposti.

- Siitä seuraa, että käytösoireilua siirtyy seuraavalle sukupolvelle. Tyttöjen käytöshäiriö jää hoitamatta tai muuttuu epäsosiaaliseksi käytökseksi aikuisiässä.

Siitä seuraa, että käytösoireilua siirtyy seuraavalle sukupolvelle

Essi Ilomäki

Essi Ilomäki toivoo, että tyttöjen käytöshäiriön lisääntyminen saataisiin pysähtymään. Tytöillä käytöshäiriön riskiä kasvattaa muiden tekijöiden ohessa aikainen fyysinen kehitys. Perheväkivallan kohteeksi joutuminen koettelee tyttöjä kovemmin kuin poikia, ja myös kahden vanhemman perheen puute on tytöille suurempi riskitekijä kuin pojille.

Ongelma usein sukupolvelta seuraavalle

Toivo on ennaltaehkäisyssä, sillä hoidosta ei ole saatu kovin rohkaisevia tuloksia, jos ongelma on päässyt pitkälle. Käytöshäiriön riskitekijöitä on iso nippu niin biologisia, psyko-sosiaalisia kuin toiminnallisia. Yhtä selityspakettia ei siis ole, mutta perheen merkitys on suuri:

- Tyypillistä on, että perheen lähtökohdista löytyy jotain ongelmaa. Sen vuoksi nuori ei ole koskaan saanut rajoja tai ei pysty niitä pitämään.

Tyypillistä on, että perheen lähtökohdista löytyy jotain ongelmaa

Essi Ilomäki

Käytöshäiriö siirtyy usein sukupolvelta seuraavalle. Vakka valitsee usein kantensa ja kahden epäsosiaalisen aikuisen lapsi on vaarassa. Vaikka kaikille riskiperheiden lapsille käytöshäiriötä ei kehity, olisi hoito Essi Ilomäen mielestä aloitettava neuvolassa jo ennen kuin yksikään lapsi on syntynyt.

Riskiperheen voi tunnistaa päihteiden käytöstä tai vanhempien epäsosiaalisesta käytöksestä. Myös yksinhuoltajaäidit ja hyvin nuoret äidit olisi hyvä tunnistaa ja poimia joukosta, sanoo Ilomäki.