1. yle.fi
  2. Uutiset

Keskussairaalat eivät aio luopua kiistellyn lääkkeen käytöstä

Sairaanhoitopiirit eivät aio luopua Avastinin käytöstä silmänpohjarappeuman hoidossa. Uuden lääkkeen laajamittainen käyttöönotto lisäisi lääkemenoja roimasti. Eduskunnan oikeusasiamies on puuttunut syöpälääkkeeksi tarkoitetun Avastinin käyttöön keskussairaaloissa.

terveys
Lääkeruisku ja lääkeohje.

Pelkästään Kokkolan, Seinäjoen ja Vaasan keskussairaaloiden yhteinen lääkelasku kasvaa yli kaksi miljoonaa euroa, mikäli ne joutuvat luopumaan lääkkeen käytöstä. Koko maassa kyse on kymmenistä miljoonista euroista.

Sairaalat käyttävät tätä syövän hoitoon alunperin tarkoitettua lääkettä kostean silmänpohjarappeuman hoitoon, vaikka käytettävissä on tähän sairauteen kehitetty oma lääke. Eduskunnan oikeusasiamiehen Petri Jääskeläisen maaliskuussa julkistaman kannanoton mukaan potilaalla on oikeus kulloiseenkin sairauteen kehitettyyn lääkitykseen.

Sairaanhoitopiirien pitää antaa selvitykset syöpälääkkeen käytöstä ja hoitokäytännöistä Valviralle tämän kuun loppuun mennessä. Oikeusasiamiehen lausunto on saanut jo nyt sairaalat sorvailemaan ohjeistusta, jossa lääkärit velvoitetaan kysymään potilaan mielipidettä lääkityksestä ja kertomaan, mikäli lääkehoito poikkeaa suosituksista. Avastinin käytöstä sairaalat eivät aio luopua. Yliopistollisten sairaaloiden silmätautien ylilääkärit laativat parhaillaan sairaanhoitopiirien yhteistä kannanottoa ja perusteluita Avastinin käytön jatkamiselle.

Oikeusasiamies puuttui nimenomaan Avastinin alkuperäisen luvan ja käyttötarkoituksen vastaiseen käyttöön.

Kaikissa pohjalaissairaaloissa on sama käytäntö eli kostean rappeuman hoidossa on käytetty ja käytetään edelleen valtaosaltaan tätä lääkettä.

- Meillä on lukuisia kansainvälisiä tutkimuksia, joissa on todettu, että Avastinilla ja uudella lääkkeellä, Lucentiksella hoitotulokset ovat samat ja sivuvaikutukset ovat nekin yhteneviä. Kyse on rahasta. Kustannukset nousisivat jopa kolmikymmenkertaisiksi, jos ottaisimme käyttöön uuden lääkkeen, perustelee Keski-Pohjanmaan keskussairaalan johtajalääkäri Sakari Telimaa.

Vaasan keskussairaalan johtajaylilääkäri Auvo Rauhala kauhistelee myös tilannetta.

- Jos minulle lukuisat asiantuntijat todistavat, että lääkkeillä saadaan yhtä hyviä hoitotuloksia, miksi en uskoisi, Auvo Rauhala sanoo.

Hän kritisoi, että juridisia perusteita käytetään lääkehoidon määrittelyssä.

- Hoitokäyntäntöihin on tullut juridiikka, joka ei sinne kuulu. Tästä seuraa vain kustannusten huomattava nousu. Jos yhden sairauden hoitokustannukset kasvavat miljoona euroa, summa on pois jostakin muualta, Auvo Rauhala toteaa.

Molemmat lääkkeet samasta yritysperheestä

Sairaaloiden rohkeaan kritiikkiin lienee vaikutusta tiedolla, että molemmat lääkkeet tulevat samasta yritysperheestä. Uuden lääkkeen kehittelykustannukset on saatava katettua. Tämän takia Avastinin markkinointioikeudet omistavalla yrityksellä ei ole ollut kiinnostusta hakea vanhalle lääkkeelle erillislupaa uuteen käyttötarkoitukseen.

Lääkkeiden alkuperäistä käyttöaluetta laajempi hyödyntäminen on varsin yleistä sairaaloissa. Asiansa tuntevien lääkäreiden kokeilujen avulla on syntynyt esimerkiksi potenssilääke. Nyt potessia nostava lääke oli alunperin kehitetty verenpainelääkkeeksi. Synnytyksien lääkekäynnistyksiin käytetään nykyisinkin varsin yleisesti vatsahaavan hoitoon tarkoitettua lääkettä.

Parkinsonin taudin ensihoitoon käytettävä lääke oli alunperin tarkoitettu influenssan hoitoon, mutta sen todettiin vähentävän varsinkin vanhusten Parkinson-oireita.

Oikeusasiamiehen toimistoon jätetyn Avastin kantelun jättäjästä ei ole tietoa, koska kantelijan nimi on tällaisessa tapauksessa salassapidettävää tietoa.

Potilasjärjestöt haluavat pysyä kiistan ulkopuolella

Järjestöjohtaja Merja Heikkonen Näkövammaisten Keskusliitosta sanoo, että lääkekiista on ongelmallinen. Järjestö ei ole ottanut tapaukseen kantaa. Oikeusasiamiehen lausunto on ainutlaatuinen.

- Se takaa potilaalle hyvän hoidon, mutta toisaalta kustannusten huima nousu saattaa rajoittaa hoitoon pääsyä. Toisaalta meillä on vammaisjärjestönä periaate, että lääkäreiden ja lääketieteen on kaikin keinoin yritettävä estää potilaan vammautuminen, Merja Heikkonen pohtii ja sanoo, että järjestö ei halua puuttua kiistaan.

Lue seuraavaksi