Rovaniemeläiset pitävät kotejaan hyvinä

Rovaniemen rakennusten kunto on tuoreen raportin mukaan maan kärkitasoa. Rakennetun omaisuuden tila -raportti perustuu asiantuntijoiden arvoihin ja kaupunkilaisten omiin näkemyksiin.

Rovaniemi
Kerrostalo osoitteessa Rovakatu 3-5
YLE / Tanja Männistö

Yli tuhannelta kansalaiselta kysyttiin helmikuussa 2013 arvioita asumisesta, asuinympäristöstä ja liikenneverkostoista. Kysely kohdistettiin Rovaniemen, Oulun, Turun, Tampereen, Jyväskylän, Vaasan, Kuopion, Lappeenrannan ja pääkaupunkiseudun alueille.

Rovaniemen työssäkäyntialueella korkeimmat arviot annettiin asuntojen sisätilojen kunnosta.Sisätilojen keskiarvo oli 8,34. Rakennuksen vaipan eli ulkokuoren kunnon keskiarvo oli 8,19 ja asunnon sopivuudesta nykyisiin tarpeisiin 8,60.

Hyvän asumisen kannalta Rovaniemellä pidettiin tärkeimpinä tekijöinä edullisia asumiskustannuksia, riittävää tilaa ja omaa rauhaa ja yksityisyyttä. Rovaniemen työssäkäyntialueella kodin teknisistä järjestelmistä tyytyväisimpiä oltiin sähköön (KA 8,47), jätehuoltoon (KA 8,42) sekä vesi ja jätevesi (KA 8,40) -järjestelmiin.

Teknisistä järjestelmistä tyytymättömimpiä Rovaniemellä oltiin laajakaistayhteyksiin (KA 7,87), ainoastaan Lappeenrannassa oltiin sitä tyytymättömämpiä.

Arvioissa matkanteon sujuvuudesta on eroja eri työssäkäyntialueiden välillä. Parhaat arviot matkanteon sujuvuus saatiin Rovaniemellä ja Lappeenrannassa ja heikoimmat pääkaupunkiseudulla sekä Vaasan työssäkäyntialueella.

Matkanteon sujuvuudelle annettiin Rovaniemellä kaikista työssäkäyntialueista korkein keskiarvo (8,14). Julkisen liikenteen yhteydet ja vuorovälit taas arvioidaan kohtalaiseksi (KA 6,06).