Selluteollisuus käyttää puuta ennätysmääriä

Suomessa selluteollisuus käyttää puuta nyt 2000-luvun ennätysmääriä. Huippuvuosien tasosta ollaan kuitenkin jäljessä. Koko metsäteollisuudessa puukauppa käy hyvin, sanoo metsäjohtaja Juha Mäntylä Metsä Groupista. Mäntylä esitteli metsäteollisuuden lukuja Suomen yhteismetsäpäivillä Kittilässä Levillä.

Metsäjohtaja Juha Mäntylä Metsä Groupista sanoo, että metsäteollisuutemme yksi ydinkysymys on, miten voimme olla kilpailukykyisenä ketjuna kannolta lopputuotteiden markkinoille. Kuva: Jorma Korhonen / Yle

Mäntylän mukaan Suomen metsäteollisuuden koko käyttö on nyt noin 30 miljoonaa kuutiota. Vuosikymmenen aikana teollisuuden vuotuinen puunkäyttö on huvennut huippuvuosista noin 15 miljoonaa kuutiota, jossa määrässä on kolmannes kotimaisen puun osuutta.

Kun Mäntylä puhuu puunkäytön "lähes ennätyksistä", hän mainitsee kotimaisen havukuidun ja kotimaisen lehtikuidun, mutta myös metsäenergian.

- Metsäenergian käyttö on lisääntynyt suunnitelmien mukaisesti ja uusia käyttöä lisääviä hankkeita on suunnitteilla.

Metsäenergian käytön uskotaan nousevan noin 13 miljoonan kuution vaiheille vuoteen 2020 mennessä.

Tukkipuun käytössä olisi parantamista

Sellutehtaiden läpi puuta menee hyvin, mutta sahat toivoisivat enemmän. Tukin käyttö on laskenut huippuvuosista noin seitsemän miljoonaa kuutiota.

Muun muassa Pölkky Oy:n sahalla Kuusamossa ollaan huolissaan kotimaisesta kysynnästä. Se on varsin heikko, kun puurakentamista ei juurikaan ole. Pölkyn päämarkkinat ovat nyt Aasiassa ja Afrikassa. Ykkösmaita ovat Japani ja Egypti.

- Egyptin huono valuuttavaranto huolestuttaa, sanoo Pölkyn metsäpäällikkö Hannu Viranniemi. Hänen mukaansa tulossa oleva EU:n rikkidirektiivi lisää entisestään sahayrityksen kustannuspainetta, jonka vaikutus kantohintaan on jopa viiden euron verran. Rikkidirektiivi vaikuttaa kuljetuksiin.

Virranniemen mukaan kuljetustuen puolittuminen oli jo riittävä rangaistus Pölkky Oy:llekin.

Myös Stora Enso tyytyväinen puukauppaan

Myös Stora Enson Pohjois-Suomen hankinta-alueen aluejohtaja Olli-Pekka Ahonen on tyytyväinen metsäteollisuuden imuun ja puukauppaan. Se käy nyt paremmin kuin aikaisempina vuosina.

- Pohjoissuomalaiset ja kainuulaiset metsänomistajat tietävät, kuinka tärkeää on kannattava metsätalous ja metsäteollisuus. Kaiken lisäksi puun hinta on ollut hyvä ja sopiva kaikkien osapuolten kannalta ja se on ylläpitänyt vauhtia.

- Uskon, että hyvä puukauppatilanne myös jatkuu.