Vankilassa papin tärkein työkalu on läsnäolo

Rikosseuraamuslaitos esitti viime syksynä, että pastorit siirrettäisiin valtion leivistä kirkon palkkalistoille. Oikeusministeriö ei lähtenyt viemään esitystä eteenpäin, mutta vankilasielunhoidon tulevaisuuden selvittämistä kuitenkin jatketaan.

Kotimaa
Oulun vankila
Minea Taivalaho / Yle

Kirkko katsoo, että koska valtiolla on oikeus panna ihminen suljettuun laitokseen, sillä on myös velvollisuus huolehtia hänen perusoikeuksistaan, joita uskonnonharjoittaminen ja sielunhoito ovat.

Kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalon mukaan pappien työnantajan muutos olisi romahduttanut koko vankilasielunhoidon, sillä seurakunnat eivät olisi kyenneet järjestämään kuin pappien yksittäisiä vankilavierailuja.

Vankilassa papin läsnäolo koetaan tärkeäksi.

- Silloin kun henkinen hätä on suurin, niin on hyvä, että pappi on paikalla. Se on yksi pelastavista henkirei'istä, vankilasta vajaa vuosi sitten vapautunut Teuvo Karjalainen sanoo.

Helppo lähestyä

Karjalaisen mukaan vangin ei välttämättä tarvitse etsiä elämäänsä uskoa hakeutuakseen papin juttusille.

- Ei tosiaankaan, sitä voi puhua omista murheistaan, huolistaan, perhesuhteistaan. On paljon helpompi mennä papille puhumaan, kun tietää, että hän on vaitiolovelvollinen, osaa kuunnella ja paneutua asioihin, Karjalainen kiteyttää.

Teuvo Karjalainen
Teuvo Karjalaisen mielestä papilla on oma tärkeä paikkansa vankilassa.Karoliina Haapakoski / Yle

Hänen mielestään on tärkeää, että pappi on paikalla aina eikä silloin tällöin. Halu keskustella ei katso aikaa.

- Eihän ihminen tule sairaaksikaan vain silloin, kun lääkäri on paikalla. Se saattaa purkautua ihan toisenlaisena ulos, jos ei ole ihmistä kenelle puhua, Karjalainen pohdiskelee.

Papit huolissaan

Vankilapastoreiden keskuudessa elää edelleen huoli työnkuvan muutoksista. Tiedossa on, että Rikosseuraamuslaitoksella on paineita saada säästöjä aikaan.

Eihän  ihminen tule sairaaksikaan vain silloin, kun lääkäri on paikalla.

Teuvo Karjalainen

Työn sujumisen kannalta olisi tärkeää, että pastorit pysyisivät jatkossakin valtion virkamiehinä.

- Meillä on samat oikeudet samoihin tietoihin kuin kellä muulla tahansa viranomaisella, mutta jos tulemme ulkopuolelta, niin meillä ei ole oikeastaan tietoa edes siitä ketä ihmisiä vankiloissa milloinkin on, jos vanki itse ei ilmoita meille, Oulun vankilan pastori Juhani Tervonen selventää.

Vapaaehtoistyökin katkolla?

Pappien työn yksi kulmakivi on huolehtia, että myös muiden kuin evankelis-luterilaisen uskonharjoittamisen oikeuden toteutumisesta.

Hengellisen vapaaehtoistyön pelätään kärsivän, jos pappi ei ole sisältäpäin vankilasta organisoimassa eri uskontokuntien edustajien vierailuja.

Yli 20 vuotta vankilalähettinä toiminut Kerttu Heikkinen sanoo, että vapaaehtoistyön sujuminen edellyttää, että vankilassa on henkilö, joka järjestää tilaisuuksien pitomahdollisuudet ja ilmoittaa niistä osasoille.

- Ei niihin vartijoiden resurssit riitä. Ei ehkä aina kiinnostuskaan. Että jollei siellä ole joku, joka meidän vapaaehtoisten puolia pitää, niin vapaaehtoistyö loppuu automaattisesti, Heikkinen arvelee.