Omaishoito säästää kunnilta yli kaksi miljardia euroa vuodessa

Kelan tutkimuksesta päätellen olisi taloudellisesti kannattavaa laajentaa omaishoidon tukemista.

Kotimaa

Kelan tekemän tutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan omaishoito säästää keskimäärin 20 000 euroa vuodessa henkilöä kohden. Kela laskee, että tämä tarkoittaa yhteensä yli kahden miljardin euron säästöä kunnille joka vuosi.

Ikä-tutkimuksessa verrattiin omaishoitoa saaneiden hoitomenoja vanhuksiin, jotka ovat kuntien palvelujen varassa. Tarkastelussa oli yli 700 eläkeläistä 41 kunnassa eri puolilla maata.

Suuri osa omaisten avusta ei kuulu Suomessa omaishoidon tuen piiriin. Kelan tutkimuksen perusteella olisi taloudellisesti järkevää maksaa tukea nykyistä useammille.

Eläkkeellä olevien suhteellisen osuuden lisääntyminen tuo kunnille paineita karsia hoitomenoja. Jos kunnat rajoittavat palvelujen saantia, se merkitsee omaisten hoitovastuun kasvua.