Lukioverkon keskittäminen etenee Porissa

Porin lukioverkon karsiminen on etenemässä. Esillä on ollut lukioiden keskittäminen kaupungin keskustaan.

lukio
PSYL
Niina Suikkanen / Yle

Porin kaupunginhallitus keskustelee tänään vapaamuotoisesti siitä, miten monta lukiota Porissa jatkossa tarvitaan. Koulutoimenjohtaja Jari Leinonen marssii kaupunginhallituksen eteen kuulemaan, mitä johtavat poliitikot ajattelevat lukioverkon tulevaisuudesta.

Ikäluokat pienenevät, ja kurssitarjonta täytyisi samalla pitää kilpailukykyisenä. Raumalla tehtiin taannoin radikaali ratkaisu ja siirryttiin yhden lukion malliin. Porissa on jo aiemmin lopetettu Kuninkaanhaan lukio, jonka oppilaat siirrettiin Porin suomalaisen yhteislyseon lukioon.

Yksi suurlukio utopiaa?

Lukioverkon uudistaminen liittyy myös meneillään olevaan korkeakoulukampuksen suunnitteluun. Jos korkeakoulukampussuunnitelmat toteutuvat, kaupungin keskustassa saattaa jäädä tyhjilleen tiloja, joita voitaisiin käyttää uusien, aiempaa suurempien lukioiden tiloina.

Porissakin osa poliitikoista on valmis tukemaan voimien kokoamista yhteen lukioon, mutta kaupungista ei välttämättä löydy tarpeeksi suurta tilaa. Porissa on tällä hetkellä noin 1300 lukiolaista päivälukioissa. Aikuislukiossa opiskelijoita on joitakin satoja.

Lukiot keskustaan?

Vaihtoehtojen joukossa vahvimmilla on tällä hetkellä se, että lukiot keskitetään Porin keskustaan. Kouluja voisi olla kaksi, jotka olisivat joko erillisiä lukiota, tai sitten hallinnollisesti yksi lukio olisi jaettu kahdelle kampukselle. Muitakin vaihtoehtoja on esillä.

Lukioverkon karsimisesta tulee joka tapauksessa vaikeaa, sillä uhan alla ovat sekä Meri-Porin että Länsi-Porin lukiot. Perusturvan palveluverkon karsiminen on osoittanut, että alueelliset intohimot ovat Porissakin vahvoja. Kaupunginosapoliitikot nousevat voimalla vastustamaan oman alueensa palvelujen supistamista.

Lukioverkkoselvitys valmistuu tänä vuonna

Länsi-Porin väkiluku kasvaa, ja yläkouluikäisillekin pitäisi riittää koulutiloja. Nyt lukiolaiset ja yläkouluikäiset ovat samassa, ahtaassa rakennuksessa. Lisäksi 6.-luokkalaisten siirtämistä Länsi-Porin yläkoulun tiloihin suunnitellaan, mutta tätä siirtoa ei voida tehdä ennen kuin koulussa on enemmän tilaa.

Meri-Pori ei puolestaan koskaan ole ollut erityisen suosittu lukio, vaan usein opiskelijapaikkoja on jäänyt täyttämättä ja sisäänoton keskiarvoraja on painunut hyvin alas. Nämä perusteet kuitenkaan tuskin vakuuttavat alueiden asukkaita.

Lukioverkkoselvitys on tarkoitus saada valmiiksi syksyllä. Alustavia linjanvetoja tehdään kuitenkin jo kevään aikana.