Mäntyöljyn uusi luokittelu uhkaa UPM:n bioinvestointeja

Metsäjätti uhkaa harkita uudelleen bioinvestointeja Suomessa, jos mäntyöljyn tähde-luokittelusta luovutaan.

talous

Metsäteollisuusyhtiö UPM on hämmästynyt vaatimuksista muuttaa mäntyöljyn raaka-aineluokittelua nykyisestä.

Suomi on luokitellut mäntyöljyn tähteeksi. Tämä parantaa sen vero- ja korvauspolttoaine kohtelua. EU pyrkii edistämään biopolttoaineiden valmistamista juuri tähteistä ja jätteistä eikä syömäkelpoisista raaka-aineista.

Esimerkiksi liikennepolttoaineessa tähderaaka-aineesta valmistettujen biopolttoaineiden katsotaan täyttävän EU:n 20 prosentin biopolttoainevelvoitteen jo 10 prosentin osuudella. Tähderaaka-aineella on siis merkittävä kilpailuetu.

Tämän vuoksi UPM voi käyttää mäntyöljyä kannattavasti rakenteilla olevan Lappeenrannan mäntydiesellaitoksensa raaka-aineena.

Kannattavuus uhattuna

Jos luokittelua muutetaan, mäntydiesellaitoksen kannattavuus on uhattuna.

- Investointipäätös tehtiin vuosi sitten tehtiin sillä perusteella, että mäntyöljy on tähde ja kyllä me nyt odotetaan, että mitään ei ole muuttunut, UPM:n biopolttoaineet liiketoiminta-alueen johtaja Petri Kukkonen sanoo.

Kukkosen mukaan yhtiön pitää harkita uudelleen bioliiketoimintainvestointejaan Suomessa, jos sääntely-ympäristön jatkuvuuteen ei voi luottaa.

- Silloin täytyy kyllä katsoa, että missä paikassa kannattaa tämän tyyppistä bioliiketoimintaa kehittää.

Kukkonen korostaa, että hän ei lausunnollaan ota kantaa yksittäisiin hankkeisiin.

Mäntyöljyn käyttäjät vaativat muutosta

Mäntyöljyn raaka-aineluokittelun muuttamista ovat vaatineet mäntyöljyä kemianteollisuudelle Suomessa jalostavat yhtiöt. Niitä uhkaa pula raaka-aineesta ja mahdollinen hinnankorotus, jos mäntyöljyä aletaan jalostaa dieseliksi.

Eduskunnan talousvaliokunta päättää tällä viikolla hallituksen biopolttoainelakiesityksestä. Hallitus esittää mäntyöljyn luokittelun säilyttämistä entiseen tapaan tähteenä. Tätä mieltä oli myös eduskunnan ympäristövaliokunta.