Uusi tilannekuvajärjestelmä tuo tiedot häiriöistä kännykkään

Viranomaiset etsivät uusia keinoja tiedottaa häiriö- ja hätätilanteista. Etelä-Savossa kehitetään uudenlaista valtakunnallista tilannekuvajärjestelmää, jonka avulla tietoa voidaan välittää suoraan esimerkiksi kansalaisten matkapuhelimiin. Uutta palvelussa on se, että myös kansalaiset voivat osallistua tiedon välittämiseen.

tietojärjestelmät
iNEMIS-kännykkä
Adam Bellgrau / Yle

Viranomaisilta on tähän mennessä puuttunut yhteinen laaja tiedonvälitysjärjestelmä. Nyt Etelä-Savossa kehitetään verkkopohjaista iNemis-tilannekuvajärjestelmää, jonka avulla kansalaiset, poliisi, kaupunki ja pelastuslaitos saataisiin niputettua saman tiedotuspalvelun alle.

Palvelu ei korvaa kuitenkaan viranomaisten omia seurantajärjestelmiä, vaan tarkoituksena on tehostaa yleisesti yhteiskunnan toimintavalmiutta.

- Vika yhdessä järjestelmässä voi halvaannuttaa useita järjestelmiä. Tämänlaisella palvelulla esimerkiksi kuntien kotihoidosta vastaavat pystyvät päättelemään, minkälaisiin toimiin pitäisi ryhtyä, jos iskee häiriö sähköverkkoon, Seppo Lokka Etelä-Savon pelastuslaitokselta kertoo.

Palvelu pohjautuu olemassa olevaan tekniikkaan

iNEMIS-tilannekuvajärjestelmällä tarkoitetaan kansallista häiriötilanteiden hallintajärjestelmää. Järjestelmään kuuluu tiedonkeruualusta sekä älypuhelin- ja internet-käyttöönottoliittymät.

- Tietoteknisesti palvelun pohja on sellainen, että se on olemassaoleva, testattu ja halpa käyttäjille. Ylläpitokustannukset on oltava halvat, Heikki Silvennoinen yrityskehityspalvelu Miktechiltä muistuttaa.

Tärkeää palvelussa on kaksisuuntainen tiedonvälitys. Esimerkiksi kansalaiset saavat palvelusta tietoa heidän lähellään tapahtuvista vaaratilanteista, mutta voivat myös välittää järjestelmään tietoa lisäämällä sinne valokuvia tai videoita ongelmatilanteista.

- Järjestelmän perustarkoitus on se, että isosta tietomassasta kerätään tietyt tiedot, mitä henkilö tarvitsee ja haluaa. Oikea tieto välitetään oikealle ihmisille, Heikki Silvennoinen Yrityskehityspalvelu Miktechiltä kertoo.

Palvelun sovellutusala laaja

Tällä hetkellä hanke on vielä prototyyppivaiheessa, ja se pyritään saamaan valmiiksi Etelä-Savon alueella kevääseen 2014 mennessä. Tämän jälkeen palvelu kilpailutetaan kunnissa ja sille kehitetään räätälöidyt sovellutukset aluekohtaisesti.

Vaikka kehitystyötä kerrotaan vielä riittävän, palvelulle uskotaan löytyvän jo kaupallista potentiaalia.

- Puhutaan modulaarisesta tietojärjestelmästä ja mielikuvitus asettaa ne rajat, kuinka palvelua voidaan kehittää jatkossa, Heikki Silvennoinen Yrityskehityspalvelu Miktechiltä kertoo.