1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Ajankohtainen kakkonen

Nouseeko kotiseudullesi jättimäisiä tuulimyllyjä? Katso kartalta

Tuulivoiman rakentamisen vauhdittamiseksi luvatut tuet ovat saaneet myös monet ulkomaiset yritykset valtaamaan rakennuspaikkoja Suomesta. Takuutuotto kiinnostaa epävarmassa Euroopassa.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Tästä kartasta voit katsoa mihin ja kuka on suunnittelemassa tuulivoimaloita. Kartassa on Suomen Tuulivoimayhdistyksen tiedossa olevat hankkeet, tiedosto ei ole täysin kattava, koska kaikki yrittäjät eivät ole ilmoittaneet suunnitelmistaan yhdistykselle. Vihreät kohteet ovat maalla ja siniset kohteet merellä. Tuulivoimapuistot ovat merkitty sinisiksi alueiksi. Tiedot on päivitetty lokakuussa 2012.Lähde: Suomen Tuulivoimayhdistys ry

Suomessa maksetaan tuulivoimasta syöttötariffin mukaista takuuhintaa, siten että veronmaksajat maksavat sähkön markkinahinnan ja takuuhinnan välisen erotuksen. Vauhdittaakseen tuulivoimarakentamista takuuhintaa maksetaan korotettuna niille hankkeilla, jotka alkavat vuoden 2015 aikana.

– Suomi on tällä hetkellä yksi Euroopan kiinnostavimmista kohteista, markkina on uusi ja täällä on vielä tilaa uudelle tuulivoimarakentamiselle, sanoo Suomen tuulivoimayhdistyksen toiminnanjohtaja Anni Mikkonen.

Tuulivoimayhdistyksen tiedossa on yli 200 eri tuulivoimaprojektia, joista merialueille tulisi 3 000 MW:n verran ja maa-alueille noin 6 000 MW. Nykyisin rakennettavien voimaloiden teho on 3–4,5 MW, eli lukumääräisesti puhutaan parista tuhannesta tuulivoimalasta. Voimaloiden napakorkeus on 125–140 metriä.

Kiire parhaille paikoille

Ilmatieteen laitoksen kartoitettua Suomen tuuliolosuhteet Tuuliatlakseen pari vuotta sitten alkoi kiire vallata parhaita rakennuspaikkoja. Helpoimmin tuulivoimalan voi rakentaa alueille, joissa on Fingridin sähkönsiirtolinja valmiina sekä lyhyt matka tieverkostoon, ettei raskasta rakennusvaihetta varten tarvitse tehdä pitkiä uusia teitä. Tämä on johtanut siihen, että tuulivoimaa nousee lähelle asutusta.

Kiinnostus on maanvuokraamiseen on kovaa. Esimerkiksi Salossa Pöylän kylässä maata omistavalle Tommi Leinolle tuli vuokraustarjouksia neljältä eri firmalta.

– En lopulta suostunut vuokraamaan maata, kun ymmärsin kuinka pahasti suuret myllyt pilaavat tämän perinteisen kylän maiseman.

Huso-Pöylässä  on menossa tuulivoimala-alueen kaavoitus, koska alueelle pyrkivä CPC-Finland Oy on jo saanut tehtyä riittävän määrän vuokrasopimuksia. 500 hehtaarin alueelle  on tarkoitus pystyttää yhdeksän tuulivoimalaa.

CPC Finland on saksalaisen  Germania Windfarmin omistama yhtiö, jolla on vireillä neljä eri projektia Suomessa ja tavoitteena rakentaa noin 120 voimalaa. Tarvittava rahoitus kerätään sijoittajilta..

– Tuulivoiman tuottama rahavirta on rahoituksen takeena, hankimme 70–80 prosenttia vierasta pääomaa pankeilta, vakuutusyhtiöiltä,  eläkekassoilta ja  muilta sijoittajilta.  Skandinavian turvalliset investointimahdollsuudet kiinnostavat nyt , kun Etelä-Euroopassa pelinsäännöt on sekoitettu, sanoo CPC-Finlandin toimitusjohtaja Erik Trast.

Suomen tuulivoimamarkkinoille aikovia yrityksiä on Suomen tuulivoimayhdistyksen tiedossa noin 80. Viidestäkymmenestä löytyy osakastedot. Niistä runsas viidennes on kokonaan tai osittain ulkomaalisomistuksessa.  Joukossa on saksalaisten lisäksi ainakin brittejä, ruotsalaisia ja virolaisia toimijoita.

Osa yrittäjistä aikoo hoitaa ainoastaan hankkeen luvat kuntoon ja kauppaa ”pelipaikan” edelleen varsinaiselle enrgiantuottajalle.

Suomeen rakennettavien uusien tuulivoimaloiden siivet pyörivät yli kahdessasadassa metrissä. Turbiiniosa on korkeammalla kuin Näsinneulan ravintola. Kuva: Stina Tuominen / Yle

Yhdeksän kerrallaan

Tuulivoimala-alueiden rakentaminen vaatii ympäristövaikutusten arvioinnin, jos myllyjä on vähintään 10 tai teho ylittää 30 MW. Pienemmän määrän rakentaminen on mahdollista kunnan hyväksyttyä osayleiskaavan tai pelkästään kunnan suunnittelutarveratkaisuna.

”Pahimmillaan tämä johtaa siihen, että toteutuu liian pieniä kokonaisuuksia liian laajalle alueelle, kuin haulikolla ammuttuna, jolloin maisema-vaikutukset ulottuvat kaikkialle.”  

Suunnittelija Aleksis Klap Varsinais-Suomen liitto

Hyvin moni kunnassa on vireillä yhdeksän voimalan tuulipuistokaavoja, jottei aikaa vievää ympäristövaikutusten arviointia ja sen mukaista kansalaisten kuulemista tarvitse tehdä. Naapurustolle tieto hankkeen olemassaolosta tuleekin vasta siinä vaiheessa, kun kaava on luonnoksena valmis.

Tuulivoimarakentamista ohjaavaksi tarkoitettu maakuntakaavoitus on jäänyt jälkeen, kun kunnat ovat jo tehneet omia ratkaisujaan. Monessa maakunnassa tuulivoimamaaakuntavaihekaavan käsittely on yhä kesken.

– Voi olla, että osa näistä kuntien aloittamista kaavoituksista ei toteudu, eli siinä mielessä peli ei ole menetetty, sanoo  suunnittelija Aleksis Klap Varsinais-Suomen liitosta.

– Pahimmillaan tämä johtaa siihen, että toteutuu liian pieniä kokonaisuuksia liian laajalle alueelle, kuin haulikolla ammuttuna, jolloin maisemavaikutukset ulottuvat kaikkialle. Samalla estyy rakentamisen keskittäminen parhaiten soveltuville paikoille.