Talvivaara aloitti uudet lisäjuoksutukset

Talvivaaran kaivosyhtiö on aloittanut sekundäärialueen suojapumppausvesien juoksutukset pohjoiseen Oulujärven suuntaan. Etelän suunnassa Kortelammen padon pinnankorkeus on yhtiön mukaan lähes korkeimmillaan.

Talvivaara
Etelään lähtevä purkuputki Talvivaaran kaivoksella.
Heikki Rönty / Yle

Talvivaaran kaivosyhtiö on aloittanut uudet liikavesien lisäjuoksutukset.

Metallien toisen vaiheen liuotusalueen suojapumppausvesiä juoksutetaan pohjoiseen noin 400 kuutiota tunnissa. Etelän suuntaan suunnitellut hulevesien juoksutukset alkavat lähipäivinä, kertoo viestintäpäällikkö Olli-Pekka Nissinen.

- Vesien metallipitoisuudet alittavat luparajat.

Suojapumppausvedet ohjataan puhdistuksen jälkeen Kolmisoppi-järveä kohti eri reittiä, kuin kaivosalueen läheltä pohjoiseen juoksutettavat vedet. Jo aiemmin aloitetut juoksutukset jatkuvat tällä hetkellä 500 kuution tuntivauhdilla.

Kaikkiaan pohjoiseen juoksutetaan liikavesiä tällä hetkellä vaja 1 000 kuutiometriä tunnissa. Etelän suuntaan juoksutukset jatkuvat 1 600 kuution tuntivauhdilla Kortelammen kahdesta puhdistamosta.

Kortelammen padon pinta nousee vielä vähän

Tiistaina Kortelammen pinnankorkeus oli 203,58 metriä merenpinnasta. Vedenpinta on 62 sentin päässä Kortelammen padon korkeimmasta sallitusta vedenpinnan tasosta. Hätätilanteessa vedenpintaa voidaan korottaa vielä tasoon 205. Vedenpinnan nostamisesta näin korkealle on varoittanut sekä yhtiö itse että patoturvallisuudesta vastaava Kainuun ELY-keskus padon mahdollisen suotamisen takia.

Sulamisvesien tulo on nyt kiivaimmillaan patoon, sanoo vesienhallinnan johtaja Maija Vidqvist.

- Vedenpinnan nousu on jo alkanut hidastua. Pinnankorkeus on joko nyt maksimissaan tai ainakin hyvin lähellä sitä.

1,2 miljoonaa kuutiota on jo juoksutettu

Kaikkiaan Talvivaara on juoksuttanut liikavesia pohjoiseen 730 000 kuutiometriä ja etelään noin 500 000 kuutiometriä. Kainuun ELY-keskuksen myöntämä juoksutuslupa on 900 000 kuutiometriä sekä etelää että pohjoiseen.

Uusimmat juoksutukset tehdään Talvivaaran antaman ympäristönsuojelulain 62 pykälän mukaisella ilmoituksella. Kainuun ELY-keskus ei ole vielä antanut päätöstä kahdesta eri ilmoituksesta.

Ensimmäisessä ilmoituksessa Talvivaara pyysi lisäjuoksutuslupaa etelän suuntaan 620 000 kuutiometriä Kortelammen altaasta sekä lupaa siirtää mahdollisesti vaurioituneesta kipsisakka-allas kakkosen lohkoista 5 ja 6 noin 200 000 kuutiometriä juoksutettavaksi Haukilammen kautta pohjoiseen.

Toisessa ilmoituksessa Talvivaara pyysi ELY-keskukselta päätöstä, joka mahdollistaa sekundäärialueen suojapumppausvesien sekä tehdasalueen ja uuttolaitoksen alueen hulevesien juoksutuksen puhdistettuna luontoon.

Kainuun ELY-keskus ei ole tehnyt päätöksiä ilmoitusasioissa. ELY-keskuksella on mahdollisuus keskeyttää tarvittaessa ilmoituksen mukainen toiminta.