1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. terveys

Tupakoivat teiniäidit huolestuttavat neuvoloissa

Turun äitiysneuvoloissa ryhdytään kampanjoimaan entistä tehokkaammin tupakointia vastaan. Terveydenhoitajille on suunnitteilla uusia työkaluja ja lisäkoulutusta puuttua raskaudenaikaiseen tupakointiin.

terveys
Tupakka
Yle

Tuore väitöstutkimus kertoo, että Suomessa joka toinen raskaana oleva teini tupakoi.

Raskaudenaikainen altistus tupakalle lisää huomattavasti psykiatrista sairastavuutta ja psykiatristen lääkkeiden käyttöä verrattuna altistumattomiin lapsiin ja nuoriin, todetaan lääketieteen lisensiaatti Mikael Ekbladin lastentautiopin väitöstutkimuksessa. Raskaudenaikaisen tupakoinnin tiedetään myös hidastavan sikiön kasvua.

– Lähes joka toinen raskaana oleva teini-ikäinen tupakoi Suomessa ja Norjassa, vastaavasti Ruotsissa vain joka neljäs. Huolestuttavinta on, että tupakointi raskausaikana teini-ikäisillä on yleistynyt viime vuosina Suomessa ja Norjassa, Ekblad kertoo.

Tutkimuksen mukaan useimmin raskausaikana tupakoivat naimattomat ja teini-ikäiset sekä naiset, joilla oli alhainen koulutustaso.

Keskustelut haastavia - tulokset riippuvat äidistä

Turun kaupungin äitiysneuvolan terveydenhoitaja Sari Virtanen kertoo, että keskustelut tupakoinnista teiniäitien kanssa ovat usein haastavia. Virtanen korostaa, että mikäli raskaana oleva tupakoi, otetaan asia puheeksi jokaisella neuvolatapaamisella.

- Keskustelut ovat siitä kiinni, miten motivoitunut äiti on tekemään asialle jotain. Raskaana oleva on onneksi usein vastaanottava uuden tiedon suhteen.

Virtasen mukaan tupakointiin kietoutuu usein muitakin ongelmia kuin ainoastaan tupakointi.

- Elämänhallinta ei ole järjestyksessä, voi olla muitakin päihteitä, masennusta, traumaa, taloudellisia huolia, luettelee Virtanen.

Mihin ongelmaan ensisijaisesti puututaan, on myös vaikea kysymys, pohtii Virtanen.

- Moni yrittää päästä irti masennuslääkkeistä, eikä kiinnitä huomiota tupakointiin. Vaikka järkevämpää olisi päästä irti tupakasta, ja kun elämä on jälleen hallinnassa, niin sitten pyrkiä lopettamaan masennuslääkkeet.

Lisää työvälineitä neuvoloille

Virtanen ei osaa sanoa mikä on nuorten naisten tupakoinnin syy, mutta pohtii, onko ennaltaehkäisevään työhön satsattu riittävästi. Neuvoloiden asiakkaat ovat muuttuneet ja ongelmia on enemmän ja ne ovat yhä monisyisempiä, mutta henkilökunnan aika ei ole lisääntynyt, summaa Virtanen.

LL Mikael Ekbladin tutkimuksen mukaan tupakalle altistuneita lapsia ja nuoria lääkittiin huomattavasti useammin masennus- ja ylivilkkaushäiriöihin tarkoitetuilla lääkkeillä verrattuna altistumattomiin.

Turussa äitiysneuvolat ovat saamassa syksyllä lisää apuvälineitä puuttua raskausajan tupakointiin.

- Saamme lisää koulutusta, informaatiota, uusia selkeitä ohjeita, lomakkeita ja kaavakkeita sekä ylipäätään kättä pidempää materiaalia antaa perheille, kertoo Sari Virtanen.

Ekbladin tutkimuksen mukaan kohdistamalla tupakkavalistus ryhmiin, joissa raskaudenaikainen tupakointi on yleisintä, pystytään tehokkaimmin vähentämään raskaudenaikaista tupakointia.

Lue seuraavaksi