Miljoonista viis - turkulaiset haluavat raitiotien

Turku kysyi kaupunkilaisilta näkemyksiä raitiotiesuunnitelmiin. Valtaosa näyttää vihreätä valoa. Poliittinen vääntö raideliikenteestä alkaa myöhemmin, eikä kustannusarviostakaan ole vielä tarkkaa tietoa.

Havainnekuva raitiovaunusta. Kuva: Ramboll

Turkulaiset suhtautuvat suopeasti kaupungin raitiotiesuunnitelmiin. Tämä käy ilmi torstaina julkistetusta kyselystä, johon vastasi yli 2500 turkulaista. Noin 70 prosenttia vastaajista suhtautui myönteisesti raitiotiehankkeeseen ja noin 30 prosenttia vastusti sitä.

Kyselyn perusteella raitiotiellä on hyvä imago ja sen nähdään sopivan Turkuun. Vastaajat pitivät tärkeinä asioina muun muassa joukkoliikenteen täsmällisyyttä, luotettavuutta, tiheää vuoroväliä, nopeuden ja pysäkkivälin optimointia sekä laajennuskelpoisuutta.

Enemmistö vastaajista (58 %) oli sitä mieltä, että raitiotiejärjestelmä tulisi toteuttaa mahdollisimman nopeasti, mahdollisesti jo lähivuosina. Viidennes vastaajista oli kuitenkin sitä mieltä, ettei raitiotie toisi merkittävää parannusta joukkoliikenteeseen. Heidän mukaansa raitioliikenne ei myöskään lisäisi kaupunkiseudun viihtyisyyttä.

- Kyllä tämä nostaisi Turun imagoa. Imago ei kuitenkaan ole pääasia tässä, vaan se, että elinympäristö paranee ja kaupungin toimivuus kehittyy, toteaa Turun apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen.

Viidellä tavoitteella eteenpäin

Turun raitiotien yleissuunnittelu on edennyt tavoitteiden asettamisvaiheeseen. Tavoitteet ohjaavat tulevia suunnitteluratkaisuja, raitiotien linjauspäätöksiä sekä lopulta koko raitiotien rakentamispäätöstä. Myös internetkysely vaikutti tavoitteiden määrittelemiseen.

- Olemme määritelleet raitiotien yleissuunnitelmalle viisi tavoitetta. Ne ovat kilpailukyky, kestävä kaupunkirakenne, sujuva liikenne, viihtyisyys ja taloudellisuus, kertoo liikennesuunnitteluinsinööri Juha Jokela.

Raitiotien yleissuunnitelman tavoitteet viedään seuraavaksi Turun kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi 29.4.2013. Tämän jälkeen raitiotien yleissuunnittelu etenee linjausvaihtoehtojen suunnitteluun ja arviointiin.

Hinta-arviohaitari hurja

Ennen kesää ja kesän jälkeen järjestetään kaikille avoimia osallistumismahdollisuuksia raitiotielinjauksia koskevaan keskusteluun internetin ja yleisötilaisuuden kautta. Päätös tarkemmin suunniteltavista raitiotielinjauksista tehdään syksyllä 2013.

Tälle hankkeelle on helppo sanoa kyllä, mutta kun aletaan arvioida talouden realiteettejä, niin on hyvin vaikea sanoa jollakin toiselle hankkeelle ei.

Jarkko Virtanen

Apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen ennustaa poliittista vääntöä.

- Tälle hankkeelle on helppo sanoa kyllä, mutta kun aletaan arvioida talouden realiteettejä, niin on hyvin vaikea sanoa jollakin toiselle hankkeelle ei, koska tämä raitiotie tulisi viemään varsin paljon resurseja.

- Näkisin, että kustannuspuoli, ja etenkin investointikustannuksien toteuttaminen, ovat ne suurimmat haasteet. Ilman valtion mukana oloa tätä hanketta olisi lähes mahdoton viedä eteenpäin.

Valtio on lupautunut liikennepoliittisessa selonteossaan olla hankkeessa mukana 30 prosentin rahoituksella.

- Käytännössä euromääriä ei kuitenkaan ole vielä vahvistettu.

Myös hankkeen arvioitu hintahaitari on suuri. Laskijasta riippuen hinta-arviot pyörivät 200 miljoonan ja miljardin euron välimaastossa. Tarkemmin kustannusarvio alkaa valjeta vuoden päästä, kun ratalinjaukset ovat selvillä.

Päätös Turun raitiotien rakentamisesta on tarkoitus tehdä kesällä 2014 yleissuunnitelman valmistuttua.

Turun kaupungin asukkaat vastasivat raitiotiesuunnittelun tavoitteita koskevaan avoimeen internetkyselyyn 5.3.–18.3.2013 välisenä aikana.