Talvivaara ei saa lupaa lisäjuoksutuksille

Kainuun ELY-keskus on hylännyt Talvivaaran tekemän hakemuksen lisäkiintiön saamisesta kaivosalueelta poisjohdettavan jäteveden määrään.

Talvivaara
Etelään lähtevä purkuputki Talvivaaran kaivoksella.
Heikki Rönty / Yle

Kainuun ELY-keskus on hylännyt Talvivaaran hakemuksen saada johtaa Kortelammen vesiä käsiteltyinä Vuoksen valuma-alueelle ja Haukilammen vesiä käsiteltyinä Oulujoen valuma-alueelle helmikuussa kumpaankin suuntaan myönnetyn 900 000 kuutiometrin lisäksi.

Yhtiö haki lisäkiintiötä etelän suuntaan 620 000 kuutiometriä ja pohjoiseen suuntaa 200 000 kuutiometriä vedoten huhtikuussa tapahtuneeseen neljänteen kipsisakka-allasvuotoon.

Lisämäärän myöntäminen voisi aiheuttaa Kainuun ELY-keskuksen mukaan vesistöjen merkittävän pilaantumisen vaaran.

Kipsisakka-allasta tyhjennettävä edelleen

Sen sijaan ELY-keskus antoi luvan kipsakka-altaan vesien vajuttamisen puhdistettuna pohjoisen suuntaan, mutta 200 000 kuution määrä sisältyy jo aikaisempaan kiintiöön.

Kainuun ELY-keskus myös hyväksyy Vaasan hallinto-oikeuden välipäätöksen mukaisen juoksutusrajoituksen noudattamatta jättämisen. ELY-keskuksen mukaan käsitellyn jäteveden johtaminen poikkeustilanteessa on patoturvallisuuden ja ympäristövaikutusten kannalta perusteltua. Kaivospiirin alueella on välttämätöntä olla riittävästi varastointitilaa mahdollisten uusien poikkeustilanteiden varalta.

Lupa juoksutuksiin on voimassa korkeintaan kesäkuun loppuun saakka. Asia on myös Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa käsiteltävänä ympäristöluvan muutoksena. Mikäli AVI antaa asiassa päätöksen ennen kesäkuun loppua, Kainuun ELY-keskuksen nyt tekemä päätöksen voimassaolo lakkaa.

Kainuun ELY tekee lisää päätöksiä

Talvivaara on tehnyt nyt ratkaistun hakemuksen jättämisen jälkeen ympäristösuojelulain mukaisen ilmoituksen kokonaan uusista juoksutuksista. Yhtiö haluaa juoksuttaa tehdasalueiden hule- ja suojapumppausvesiä uusien neutralointialueiden kautta sekä pohjoiseen että etelään. Yhtiö on jo aloittanut ilmoituksen mukaiset juoksutukset.

Kainuun ELY-keskus tehnee päätöksen asiassa piakkoin. ELY on saanut lausunnot paikallisilta viranomaisilta, kemikaali-ja turvallisuusvirastolta ja säteilyturvakeskukselta jo viikko sitten.