Ulkoasiainvaliokunta yksimielinen puolustusselonteosta rahoja myöten

Kiista puolustusvoimien rahojen turvaamisesta koskevasta kannanotosta päättyi yhteiseen, yksimieliseen muotoiluun.

politiikka

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta on lopulta päätynyt yksimieliseen näkemykseen puolustusvoimien rahoja koskevasta muotoilusta mietinnössään puolustusselonteosta. Valiokunnan mielestä puolustuskyky edellyttää, että Suomessa pitää olla osaamista myös kyberhyökkäyksiin.

Valiokunta halusi ottaa kantaa puolustusvoimien rahojen riittävyyteen vuoden 2015 jälkeen.

Kompromissi syntyi, kun huoleen puolustusvoimien rahoista liitettiin taustoitus vaikeasta taloustilanteesta ja maininta siitä, että lopulliset raharatkaisut tekee seuraava eduskunta.

Vasemmistoliitto vastusti muotoilua, joka olisi voitu tulkita sitovaksi tueksi puolustusvoimien rahojen turvaamisesta.