Tšernobylin vaikutus näkyy Pieksämäen sienissä

Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden vaikutukset näkyvät Suomessa vielä lähes kolme vuosikymmentä myöhemmin. Esimerkiksi Pieksämäen metsistä kerättävissä sienissä pitoisuudet saattavat olla kohtalaisen suuria.

Kotimaa

Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden vaikutukset näkyvät edelleen Suomessa. Cesiumia esiintyy esimerkiksi järvien kaloissa ja eri sienilajeissa (siirryt toiseen palveluun). Tietyillä alueilla Cesium-pitoisuudet ovat edelleen korkeita.

- Me kulutamme sieniä ravintona sen verran pieniä määriä, ettei tästä aiheudu ihmisille haittaa, vaikka olisi niin kutsuttu 'himosienestäjä', laboratorionjohtaja Maarit Muikku säteilyturvakeskuksesta kertoo.

Cesiumin puoliintumisaika on 30 vuotta. Puoliintuessaan Cesium kulkee lopulta hitaasti maaperään ja siirtyy sitä kautta kasvien, eläinten sekä ihmisten saavuttamattomiin.

Pieksämäellä pitoisuudet ovat korkeampia kuin Joensuussa

Tšernobylin turman jälkeen Suomi jaettiin viiteen eri laskeumaluokkaan (siirryt toiseen palveluun) sen perusteella, kuinka paljon ympäristö altistui ydinlaskeumalle. Luokkaan yksi kuuluvilla alueilla Cesium-arvot ovat pienempiä kuin luokkaan viisi kuuluvilla alueilla.

- Kun onnettomuus tapahtui, radioaktiiviset aineet levisivät ilmaan ja ympäristöön. Suomeen laskeuma kantautui tuulen mukana. Niillä alueilla, joissa satoi, levisivät radioaktiiviset aineet tehokkaammin maaperään, Muikku kuvailee.

Viidenteen luokkaan kuuluu alueita esimerkiksi Päijät-Hämeeltä ja Keski-Suomesta. Etelä-Savosta Pieksämäki lukeutuu samaan kastiin.

- Millään laskeuma-alueilla laskeumamäärät eivät ole enää vaarallisia ihmisten terveydelle. Cesiumia löytyy elintarvikkeista ja meistä ihmisistä pieniä määriä, mutta ei siten, että niistä olisi meille terveydellistä haittaa.

Luomutuotteita saatetaan rajoittaa

Cesiumpitoisuuksien haitallisuutta voidaan arvioida esimerkiksi EU:n asettamien suositusten perusteella. EU-alueelle tuotavien elintarvikkeiden pitoisuusraja saa olla korkeintaan 600 becquereliä (siirryt toiseen palveluun) kiloa kohden.

Korkeita cesium-arvoja kantavilla alueilla tämä rajoitus ylittyy kuitenkin helposti. Esimerkiksi Mustavahakkaan cesium-pitoisuus on usein yli 600 Bq/kg jo laskeuma-alueella 1.

- Nämähän ovat myyntisuosituksia, joista puhutaan. Esimerkiksi hauki, joka elää niukkaravinteisessa lammessa, ylittää tämän raja-arvon helposti.

- Tällä hetkellä Suomessa ei ole säteilyn takia voimassa rajoituksia elintarvikkeiden kulutuksen suhteen. Evira esimerkiksi rajoittaa raskasmetallien ja muiden haitta-aineiden käyttöä, ja sen vuoksi vältämme automaattisesti cesiumille altistumista, Muikku kuvailee.