Järviseudulla tuulivoiman kaava-alueelle tulossa rakennuskielto

Alajärven, Soinin ja Vimpelin tuulivoimaosayleiskaava-alueelle suunnitellaan rakennuskieltoa. Rakennuskielto olisi voimassa kaavan lainvoimaiseksi tuloon saakka tai enintään viisi vuotta. Alajärven valtuusto päättää kiellosta omalta osaltaan illalla.

Rakennuskielto
tuulivoiman turbiini pyörii
Jarkko Heikkinen / Yle

Alajärven, Soinin ja Vimpelin tuulivoimaosayleiskaava-alueelle ollaan asettamassa rakennuskielto. Tarkoituksena on antaa kaavoittamiselle suunnittelurauha ja varmistaa, että alue säilyy nykyisellään kunnes kaava valmistuu.

Kielto ei kuitenkaan koskisi rakennusten vähäisiä muutos- tai laajennustöitä, eikä pienten talousrakennusten tai vastaavien rakentamista. Rakennuskielto olisi voimassa kaavan lainvoimaiseksi tuloon saakka tai enintään viisi vuotta. Alajärven valtuusto päättää kiellosta omalta osaltaan illalla.

Alajärven, Soinin ja Vimpelin tuulivoimaosayleiskaavan laatiminen on aloitettu alkuvuodesta. Sen on tarkoitus tulla ehdotusvaiheeseen ensi vuoden keväällä.