Metsäpeura halutaan takaisin Pohjois-Pohjanmaalle

Metsäpeuran elinalueet ovat siirtyneet koko ajan lähemmäksi Venäjää. Myös kanta on pienentynyt radikaalisti. Metsähallitus aikoo palauttaa metsäpeurakannan takaisin Suomeen useille alueille istutuksilla.

luonto
Metsäpeuran vasa emonsa kanssa.
Mari Lehmonen / Korkeasaaren arkisto

Metsähallitus suunnittelee metsäpeuran palauttamista Pohjois-Pohjanmaan vedenjakaja-alueille. Metsäpeurakannan palautusistutuksia tehtäisiin esimerkiksi Pyhännällä. Tavoitteena on, että peurakanta pysyisi elinvoimaisena.

Tällä hetkellä suomenpeuranakin tunnettua peuran alalajia tavataan vain Kainuussa ja Suomenselällä.

Mikko Rautiainen Metsähallituksesta kertoo, että Kainuun peurakanta on puolittunut alle 800:een kymmenen vuoden aikana. Syynä on muun muassa runsastunut suurpetokanta.

Muualla maailmassa metsäpeuraa tavataan vain Venäjän Karjalassa.

Peura voi houkutella lisää petoja

Riista- ja kalatalouden tutkimuskeskus kysyi huhtikuussa Pyhännällä, Isojoella ja Ilomantsissa kyläyhdistyksiltä ja metsästysseuroilta paikallisten halukkutta metsäpeuran palautusistutuksiin.

Keskeinen huoli oli se, että metsäpeurojen epäiltiin houkuttelevan alueelle lisää suurpetoja. Peurojen epäiltiin myös aiheuttavan mahdollisia maa- ja metsätalous- sekä liikennevahinkoja.

Kohentaa kuntien imagoa

RKTL:n mukaan pääsääntöisesti paikkakunnilla suhtaudutaan palautuksiin myönteisesti.

Metsäpeuran merkitys koettiin myönteisenä luonnon monimuotoisuuden, luonto- ja metsästysmatkailun, paikallis- ja metsästyskulttuurin sekä alueen kuntien ja kylien imagon kannalta.

Metsähallitus aloittaa palautusistutusten suunnittelun tämän vuoden aikana.