Keski-Suomessa runsaasti malminetsintää - katso kartta

Malminetsintää varten on varattu myös luonnonsuojelukohteita, muun muassa Leivonmäen kansallispuiston alueella ja Pihtiputaalla Koliman Natura-alueella. Varauksia etsintää varten ovat tehneet paitsi yritykset myös Geologian tutkimuskeskus.

louhinta

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Kartalla näet suomalaiset suojelualueet päällekäin kaivoshankkeiden kanssa. Voit rajat näkyvissä olevia tietoja kartan yläpuolelta. Saat lisätietoja klikkaamalla alueita. Kaivoshankkeiden tiedot päivitetty 25.1.2013. Osa alueista tulee näkyville vasta karttaa zoomattaessa.Lähde: Tukes, Ympäristöministeriö, Metsähallitus

Keski-Suomessa on käynnissä runsaasti malminetsintähankkeita. Malminetsintä on luvanvaraista toimintaa, jossa varaus antaa toimijalle etuoikeuden kaivoslupaan. Luvan hakeminen on kuitenkin erillinen prosessi.

Yksi malminetsintää varten alueita varanneita yrityksistä on ruotsalaisomisteinen Nordic Mines, jolla on varattuna maa-alue esimerkiksi Pihtiputaalla.

Yrityksen malminetsintäpäällikkö Peter Finnäs sanoo, että Pihtiputaalla varatulla alueella malminetsintä on tarkoitus aloittaa ensi kesänä.

- Siellä käydään mahdollisesti joitakin pintamoreeninäytteitä keräämässä, lapiolla vaan, ettei mitään koneellista.

Kehitystoimintaa ja uudelleenarviointia

Finnäsin mukaan varauksilla pyritään käymään läpi melko isoja alueita.

- Tämähän on ikään kuin minkä tahansa teollisuusyrityksen kehitystoimintaa. Meillä on näitä varauksia nyt ehkä vajaa kymmenen kappaletta koko Suomessa, ja hyvä jos niistä yksi on sellainen, mitä lopulta päästään tarkemmin tutkimaan, Finnäs sanoo.

Aluevarauksia on Keski-Suomessa tehnyt myös Geologian tutkimuskeskus. Keskuksen mukaan varaukset on tehty siltä varalta, että maaperästä löytyisi malmiesiintymiä, joita voitaisiin hyödyntää kaupallisesti. Tällöin malmilöydökset jäisivät valtion hallintaan.

– Jyväskylän pohjoispuolella GTK tutki 30 vuotta sitten viitteitä lyijystä, sinkistä, hopeasta ja kuparista. Niitä löytyi, mutta löydökset olivat pieniä. Rikkaita tosin, mutta niin pieniä, ettei niillä ollut merkitystä. Silloin työ jäi kuitenkin vähän kesken, ja arvioidaan uudelleen, että ovatko ne kaikki liian pieniä hyödynnettäviksi, geologi Perttu Mikkola kertoo.

Keski-Suomessa varauksia on tehty esimerkiksi Pihtiputaan, Tammijärven, Synsiön ja Hiekkapohjan alueella.

Edit: 2.5. korjattu Peter Finnäsin ja Perttu Mikkolan kommentit ja kirjoitusvirheitä.