Pohjanmaalla muuta maata paremmat maanrakentamisen näkymät

Kuluva vuosi on alkanut maanrakennusalalla alavireisesti koko maassa. Sen sijaan Pohjanmaalla tilanne näyttää selvästi muuta maata myönteisemmältä. Yrityksillä on töitä, kunhan vaan löytyy osaavaa työvoimaa.

infrarakentaminen
Kaivinkone työmaalla
Yle

Infra-alan eli maanrakentamisen suhdanteet ovat Pohjanmaalla muuta maata paremmat. Mennyt talvi oli Pohjanmaalla jopa plussalla, kun koko maassa infra-markkinat painuivat miinukselle. Koko inframarkkina (väylät, kunnallistekniikka ja muu infra, kuten talonrakentamisen pohjatyöt) supistui 2 prosenttia, ja talonrakentamisen pohjatyöt peräti 7 prosenttia.

Pohjanmaalla kapasiteetin käyttöaste oli esimerkiksi maaliskuussa 78 prosenttia. Koko maassa puolestaan talven ajan käyttöaste oli 65 ja yritysten työkanta supistui selvästi. Kuluva vuosi on alkanut alavireisesti maassa keskimäärin, mutta kuitenkin pelättyä paremmin. Vaihtelua on runsaasti alueiden ja myös yritysten välillä.

Pohjanmaalla tulevan kesän työmäärien arvioidaan supistuvan vähemmän kuin muualla maassa. Ongelmia voi sen sijaan ilmetä edelleen osaavan työvoiman löytämisessä.

Alan yritysten toimintaa yleisesti ottaen haittaa alhainen hintataso ja korkea kustannustaso, mikä aiheuttaa kannattavuusongelmia. Vähäinen työkanta huolettaa joka neljättä alan yritystä, ja kireät aikataulut puolestaan vaivaavat joka viidettä.

Tiedot selviävät Infra ry:n maalis-huhtikuussa jäsenilleen tekemästä suhdannekyselystä. Kyselyyn vastasi kultakin alueelta 10-15 paikallisesti merkittävää Infran jäsenyritystä.